profil

Woda

poleca 64% 100 głosów

Woda to najpopularniejsza substancja chemiczna. Jest to po prostu tlenek wodoru, czyli związek o wzorze H2O. Analizując budowę cząsteczki wody, należy pamiętać o jej polarnym charakterze; cząsteczka wody jest dipolem, co wynika z jej kątowej budowy, spolaryzowanych wiązań atomowych tlen-wodór oraz obecności dwóch wolnych par elektronowych na atomie tlenu.

Długość wiązania i kąt pomiędzy wiązaniami wody

Schemat nakładania konturów orbitali atomowych w cząsteczce wody

długość wiązania i kąt między wiązaniami w cząsteczce wody schemat nakładania konturów orbitali atomowych w cząsteczce wody

Istnieje doświadczalny sposób pozwalający potwierdzić polarną budowę cząsteczki wody; wystarczy zbliżyć naelektryzowany przedmiot do strumienia wody i obserwować, co się stanie, gdy przedmiot ten zaczniemy oddalać.

Poniższy diagram przedstawia poziomy energetyczne orbitali molekularnych w cząsteczce wody; na diagramie uwzględniono również fakt, że atom tlenu znajduje się w stanie hybrydyzacji sp3:

Poziomy energetyczne orbitali molekularnych w cząsteczce wody

Wiele niezwykłych właściwości wody warunkuje liczne przemiany i procesy zachodzące w otaczającej nas przyrodzie, co przedstawiono na poniższym schemacie.

Woda w otaczającym nas świecie

Często spotykamy się z określeniem, że bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Stanowiona bardzo ważny element ekosystemu:

Obieg wody w przyrodzie

Nawet ciało człowieka w większości składa się z wody:

Składniki ciała człowieka

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty