profil

Historia Państwa

poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Egipt – Historia Państwa od czasów starożytnych.

W starożytności był to kraj położony wzdłuż Nilu (do I katarakty), zamieszkany przez ludność chamitosemicką. W okresie predynastycznym (ok.3600-2850r. p.n.e.) nastąpiło połączenie drobnych księstw w dwa państwa: Górny i Dolny Egipt, które zostały zjednoczone około 3000r. p.n.e.. W okresie Starego Państwa (ok. 2850-2052r. p.n.e.) nastąpił szybki rozwój gospodarczy i kulturalny (m.in. budowa piramid). Za czasów władców Średniego Państwa (ok. 2052-1570r. p.n.e.) miały miejsce wielkie prace melioracyjne i szybki rozwój handlu zagranicznego. Okres Nowego Państwa (ok.1570-1085r. p.n.e.) był czasem szczytowej potęgi Egiptu, a jednocześnie jego wejściem w strefy interesów innych mocarstw bliskowschodnich. Spowodowało to konieczność utrzymania stałej armii i wywołało liczne wojny osłabiające kraj. Epoka Późna (ok. 1085-332r. p.n.e.) była czasem rządów obcych dynastii, co doprowadziło do upadku politycznego. Podbój Egiptu przez Aleksandra Wielkiego w 332r. p.n.e. rozpoczął okres panowania greckiej dynastii Ptolemeuszy (305-30r. p.n.e.), charakteryzujący się silnymi wpływami hellenizmu. W tym czasie Aleksandria stała się stolicą i głównym ośrodkiem nauki i literatury. Od 30r. p.n.e. do 395 n.e. Egipt był prowincją cesarstwa rzymskiego i jego spichlerzem. Po 395r. znalazł się w granicach cesarstwa wschodniorzymskiego, a następnie Bizancjum. Po podboju przez Arabów w latach 639-641 uległ arabizacji i islamizacji. Chrześcijanie przetrwali w mniejszości (Koptowie). Pod rządami szyickimi Fatymidów (969-1171r.) przeżywał okres rozkwitu gospodarczego i kulturalnego. Kolejna dynastia – Mameluków (1250-1517r.) – zaprzepaściła ten dorobek. W 1517r. Egipt wszedł w skład imperium Turków osmańskich. Pod rządami namiestnika Muhammada Alego (1805-1849r.) armia egipska zajęła na pewien czas Półwysep Arabski, Sudan i Syrię, a Egipt mógł uzyskać niepodległość. Podczas II Wojny Światowej Egipt był celem ataku Niemiec i Włoch, a w wyniku wojny arabsko-izraelskiej w 1967r. Egipt utracił Półwysep Synaj i Strefę Gazy. W 1979r. podpisując układ pokojowy z Izraelem Egipt odzyskał Synaj. W 1990r., po agresji Iraku na Kuwejt, Egipt zaangażował się po stronie państw sprzymierzonych przeciwko Irakowi.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata