profil

Wojna Polsko – Rosyjska , II rozbiór Polski, Upadek powstania

poleca 84% 1717 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
II rozbiór Polski Tadeusz Kościuszko

Władze w Warszawie pzejeli przeciwnicy.9maja dochodzi do silnych zaburzeń..Rosjanie mieli utrudnioną kwestie sprowadzenia wojsk do Polski.Dołączyły się też Prusy.Powstańcy nie przenosili działań wojennych na ziemię wzięte po 2 rozbiorze.Generał Denisow blokował wejście do Warszawy .dlatego Kościuszko musiał z nim walczyć.6 czerwca pod Szczekocinami wojska polskie przegrywają.28 września dochodzi do zamieszek w Warszawie.Polsce potrzebny jest spokój.20 sierpnia pzychodzi wiadomośc .że w polsce planowane jest powstanie.Kościuszko za wojskami Pruskimi wysłał J.Dąbrowskiego który wygrywa.Wpływ na to ma upadek powstania na Litwie.Seworow odnosi szereg sukcesów.10 pażdziernika 1794 wypowiada on wojnę.Dochodzi do bitwy pod Maciejowicami w której przegrywają Polacy.Kościuszko dostaje się do niewoli.Po tej przegranej powstańcy tracą wiarę.Dolę po Kos. przejął t. Wawrzecki.4 września 1794 Rosjanie zdobywają Pragę .Na wałach jej ginie J. Jasiński.Następuje upadek powstania Kościuszkowskiego,a 24 paż.1795 dochodzi do 3 rozbioru polski.Traktat 25 styczeń1797 podpisany w Petersburgu miedzy Prusami,Austrią i Rosją miała rozstrzygnąć sprawę długów RP i ostatniego króla.Chciano pozbyć się nazwy królestwo polskie.

Wojna Polsko – rosyjska , II rozbiór Polski
Gołota czyli uboga szlachta nie uzyskala przywilejów konstytucyjnych.Szlachta mieszczańska uzyskała poparcie konstytucji 3 maja.Konstytucja gwarantowala rozcigniecie ochrony prawnej.Wszyscy byli zadowolenie poza towarzystwem hetmańskim, ktorzy wyjechali za granice by tam uzyskać poparcie,bo wiedzieli że w Polsce go nie uzyskają.Rosja zgodziła się pomóc. Katarzyna2 powrociła do planów podporządkowania sobie Polski i weszła w porozumienie z Austrią i Prusami które były te nie zadowolone.Rosja mogła przystąpić do tego czynu po zakończeniu wojny z Turcją.W 1792r. Rosja podpisujez Turcją rozejm w Jassach. 27 kwietnia 1792 r. Wasilij Popow opracował tekst konfederacji która znosiła konst. 3 maja. W Petersburgu 14 maja 1792 r.konfederaci ogłaszają ten tekst.Targowiczanie proszą Kat. 2 o pomoc czego skutkiem jest wkroczenie 18 maja do Polski 100tyś armi rosyjskiej co powoduje wybuch wojny.Wojna przeszła do historii jako wojna w obronie kons. 3 maja.Potocki zawiózł list do Prus do Fryderyka2 z prośbą o uzyskanie pomocy lecz ten odówił.Armia Rosyjska dowodzona była przez Michala Kochowskiego.Rosjanie zdobywają Litwę,bo tam wojskami Polskimi dowodził Ludwik Witenberski ktory nie chciał z nimi walczyć. W RP wojskami dowodził Józef Poniatowski bratanek króla. Miał on do dyspozycji 70 tyś żołnierzy a 35 tys od zaraz ,odniósł on kilka zwycieństw ,ale i tak przegrał.Od 1792 r. wydawano order VIRITUTI MILITARI (za męstwo w boju). Bitwy pod Dubienką i Bugiem zostały przegrane ale to nie oznaczało końca wojny,ale król s. AUGUST Poniatowski nie widząc szans 24 lipca 1792 przyłączył się do konfederacji w Targowicach.Odebrano przyznane ordery Vir.Militari.Cześc otoczenia patriotycznego polski wyjeżdza za granice.Polska znajduje się w rękach Rosji i Targowiczan.Targowiczanie usuwają reformę za reformą snując plany rozbioru Polski.Prusy zaczynają domagać się odszkodowań za prowadzone działania wojenne we Francji.W Rosji chciano uszczuplić posiadłosci Polski. Natomiast Austria nie mogła rządać nic bo prowadziła wojnę z Francją, lecz ich popierała P. i R.. 23 stycznia 1793r. w Petersburguoba państwa podpisują 2 konwencję w sprawie rozbioru Polski. Prusy chcą (Gdańska,Torunia,Wielkopolski zach. i Mazowsza)Rosja (Ukraina i Białoruś).Stronnictwo het. i targowiczanie byli zaskoczeni.Potocki na znak protestupodał się dymisji i wyjechał.Polska posiadała215 tyś.kmi 4 mln.ludzi.Do grodna w 1793 r. Zostaje zwołany sejm rozbiorowy, na ktorym dochodzi do słynnej niemej sesji.Prusy i Rosja uznały ,że brak głosu oznacza zgodę.Postanowiono: Prawo głosowania większością głosów ,mieszczaństwo nietykalność osobistą ,wojska Polskie zredukowano do 15 tyś .Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata