profil

Kongres Wiedeński

poleca 85% 432 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zwycięskie mocarstwa po pokonaniu Napoleona w 1814 roku postanowiły zwołać międzynarodowy kongres, który miał ustanowić nowy początek w Europie, zapewnić trwały pokój i przyczynić się do likwidacji efektów rewolucji francuskiej i okresu neapolitańskiego.

Kongres zwołano w WIEDNIU. Rozpoczął się on we wrześniu 1814, a zakończył w czerwcu 1815 roku.

Charakterystyczną cechą kongresu był mało formalny charakter - obrady nigdy nie zostały oficjalnie otwarte, ani zakończone.

Monarchowie i politycy podejmowali decyzje podczas bali, uczt, parad wojskowych czy przedstawień teatralnych, a dopiero później odpowiednie komisje opracowywały stosowne dokumenty.

Z tego powodu obrady te nazywano TANCZACYM KONGRESEM.

Wśród przybyłych na kongres znalazły się delegacje kilkunastu państw, jednak decyzje podejmowały zwycięskie mocarstwa:

* Wielka Brytania
* Rosja
* Prusy
* Austria

ZASADY WPROWADZONE PRZEZ KONGRES:

* Restauracja - przywrócenie sytuacji terytorialnej i ustrojowej sprzed 1798 roku.

* Legitymizm - ochrona interesów danych dynastii.

* Równowaga sił - kontrola liczebności sił zbrojnych.

SWIETE PRZYMIERZE:

W skład świętego przymierza wchodzili:
* Rosja
* Austria
* Prusy
Celem organizacji było utrzymanie starego systemu politycznego i społecznego.

GLOWNE DECYZJE KONGRESU:

Największe korzyści wynikające ze zwycięstw w wojnach z rewolucyjną i napoleońską Francją osiągnęła Wielka Brytania. Floty Francji, Holandii, Hiszpanii i Danii zostały zniszczone, dzięki czemu po zakończeniu walk Londyn dysponował najsilniejszą flotą handlową i wojenną.

Kongres wiedeński przyniósł korzyści także ROSJI - uważano, że car Aleksander I uwolnił Europę od despotyzmu (samowolne, bezwzględne postępowanie, nie liczące się z nikim i z niczym) Napoleona i dlatego zatwierdzono rosyjskie zdobycze terytorialne, czyli Finlandię odebraną Szwecji w 1809 r. i Besarabię należącą do 1812 roku do Turcji.

AUSTRIA odzyskała małe fragmenty ziem polskich utraconych w 1809 roku.

Władca PRUS, obawiając się buntów Polaków podobnych do tych z 1806 roku, zamierzał zrezygnować z większości polskich terytoriów i dlatego zadowolił się odzyskaniem tylko części ziem byłego Księstwa Warszawskiego, z Poznaniem, Bydgoszczą i Toruniem.

FRANCJA po zawarciu pokoju w Paryżu w 1814 roku wróciła do granic z 1792 roku.

Na kongresie wiedeńskim zapadły ważne decyzje dotyczące państw NIEMIECKICH i WLOSKICH. Wydarzenia z okresu wojen napoleońskich przyczyniły się do rozbudzenia wśród tamtejszych społeczeństw, szczególnie wśród burżuazji poczucia przynależności do ogólnonarodowej wspólnoty i potrzeby jedności politycznej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty