profil

Choroby cywilizacyjne

poleca 85% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Choroby cywilizacyjne występują głównie w gęsto zaludnionych i nie stosujących profilaktyki przed tymi chorobami krajach. Najczęściej w dużych aglomeracjach miejskich. Jest tak, ponieważ w miastach pracuje się przeważnie w trybie siedzącym oraz w ciągłym stresie. Je się szybko i niezdrowo. Powietrze którym oddychamy jest także bardzo zanieczyszczone przez postęp techniczny, rozwój przemysłu, urbanizacji, motoryzacji oraz chemizację środowiska. Wiele z tych schorzeń jest następstwem wypadków, zatruć przemysłowych, hałasu, zanieczyszczeń środowiska, a zwłaszcza skażenia gleb, wody, powietrza i żywności.
Choroby cywilizacyjne są wywołane również wykorzystywaniem tzw. zdobyczy cywilizacji. Te zdobycze pozwalają człowiekowi na maksymalne ograniczenie ruchu fizycznego, angażując tylko niektóre mięśnie, ale również eliminują naturalne czynniki środowiska, warunkujące dobry stan zdrowia człowieka. Stanowią one u nas ok. 80% wszystkich przyczyn zgonów. Są to głównie choroby krążenia, układu oddechowego (np. astma), alergie, nowotwory (np. płuc) i choroby o podłożu psychicznym (nerwice, depresje, stres, schizofrenie, manie itp.). do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych zaliczamy:

*Choroby układy krążenia
Są to schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia, a w szczególności serca, tętnic i żył, dlatego często są też nazywane chorobami układu sercowonaczyniowego. Do chorób układu krążenia zalicza się: miażdżycę, chorobę niedokrwienia serca (ostre zespoły wieńcowe, zawał mięśnia sercowego), nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu i przewodzenia (nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, komorowe zaburzenia rytmu serca, zaburzenia automatyzmu i przewodzenia), wady serca (nabyte i wrodzone), choroby wsierdzia, choroby mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego, kardomiopatie), choroby osierdzia (ostre zapalenie osierdzia, tamponada serca, zaciskające zapalenia osierdzia), nowotwory serca, niewydolność serca (ostra niewydolność serca, przewlekła niewydolność serca), nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, choroby aorty i naczyń obwodowych (tętniak aorty, choroba Takayasu, zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, niedokrwienie kończyn dolnych, choroby tętnic szyjnych, choroby tętnic trzewnych), choroby żył obwodowych (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, przewlekła niewydolność żylna), żylna choroba zakrzepowo-zatorowa(zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), choroby mikrokrążenia (choroba Raynauda, siność siatkowata, akrocyjanoza, bolesny rumień kończyn), choroby naczyń chłonnych(obrzęk limfatyczny).

*Choroby nowotworowe
To grupa chorób w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenami i antyonkogenami. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona. Wyróżniamy takie rodzaje jak: nowotwór łagodny, nowotwór złośliwy (nowotwór anaplastyczny, mięśniak, rak, potworniak), nowotwór miejscowo złośliwy.

*Cukrzyca typu II
Pojawia się u osób dorosłych, najczęściej po 40 roku życia. Jest to cukrzyca niezależna od insuliny. Za powstawanie tego typu choroby odpowiadają dwa mechanizmy: *zanikająca wrażliwość komórek trzustkowych produkujących insulinę- spadek produkcji insuliny i wzrastające stężenie glukozy krążącej we krwi; *uodpornienie tkanek na działanie insuliny- zanikającą wrażliwość na punktach uchwytowych insuliny na błonach komórkowych komórek docelowych czyli ?zamknięte drzwi do komórki-zamek się zaciął?. Komórka nie może wpuścić do środka glukozy w celu jej naturalnych przemian metabolicznych, ponieważ poprzez zmiany w swoim kodzie genetycznym, zaczyna funkcjonować nieprawidłowo. W konsekwencji prowadzi to do wzrostu poziomu cukry w organizmie.

Choroby cywilizacyjne stają się co raz bardziej powszechne i dotykają nie tylko ludzi starszych czy dorosłych, ale także młodzież, a nawet dzieci. Niektóre są łatwe do wyleczenia, ale niektóre wiążą się z powikłaniami oraz długotrwałymi, kosztownymi i skomplikowanymi kuracjami, a jeszcze niektóre są wręcz nieuleczalne. Aby uniknąć wszystkich należy prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia, uprawiać sporty, zdrowo się odżywiać, unikać stresów, zapobiegać nałogom lub rzucać je, jeżeli takowe istnieją, unikać przypadkowych stosunków płciowych z wieloma partnerami (w przypadku chorób wenerycznych). W ten sposób zapobiegniemy chorobom cywilizacyjnym również przyszłych pokoleń.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty