profil

Kalendarium Piastów.

poleca 85% 170 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Bolesław Chrobry Kazimierz Odnowiciel bitwa pod Cedynią Bolesław Krzywousty

1. Mieszko I
Książę Polski od ok. 960 roku. Pierwszy historyczny władca Piastowski . Syn Siemomysła.
965 r. ? Mieszko bierze ślub z czeską księżniczką Dobrawą , co umacnia nasze stosunki z Czechami
966 r. - Mieszko przyjmuje chrzest od Czechów. Zaczął w ten sposób chrystianizację Polski. Zacieśnił nasze stosunki z innymi krajami chrześcijańskimi .
967 r. ? Mieszko pokonuje niemieckiego bandytę Wichmana pustoszącego polskie ziemię.
968 r. ? Do Polski przybywa pierwszy biskup Jordan tworzący biskupstwo w Poznaniu
972 r. ? Bitwa pod Cedynią w której walczy Polska pod dowództwem Mieszka I Niemcy z hrabią Hodonem. Bitwę wygrali Polacy ,położyła ona kres planom podboju Pomorza przez hrabiego Marchii Wschodniej
979 r. ? Cesarz atakuje Polskę , przegrywa co pokazuje potęgę naszego kraju
986 r. ? Mieszko uznaje zwierzchność Ottona III ( w walce o tron popierał Henryka Kłótnika )
992 r. - Śmierć pierwszego władcy Polski

2. Bolesław Chrobry
(ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) ? książę Polski od 992 roku, pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 był także księciem Czech.
992 r. ? Objęcie władzy przez Chrobrego
997 r. ? Poćwiartowanie i męczeńska śmierć biskupa Wojciecha , po polskiej misji
1000r. ? Zjazd Gnieźnieński , przybywa na Bolesław Chrobry , a także cesarz Otton III który przyjechał na ołtarz św. Wojciecha i po jego relikwie. W czasie zjazdu cesarz zakłada na głowę Chrobrego diadem a także daje mu kopię włóczni św. Maurycego
1002/1005 ? Pierwsza wojna z Niemcami podczas której Chrobry zajmuje Milsko, Łużyce i Miśnię .Odbywa się na niego także zamach .
Od 1007 do 1018 są jeszcze 2 wojny z Niemcami. Kończą się pokojem w Budziszynie , na jego mocy Milsko i Łużyce zostają przy Polsce
1025 r. ? Bolesław Chrobry zostaje pierwszym Polskim królem , umiera ok 2 miesiące po koronacji
3. Mieszko II Lambert
(ur. 990 r., zm. 10 lub 11 maja 1034 r.) ? król Polski 1025-1031, książę Polski 1032-1034 z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego
1025r. ? Koronacja Mieszka II
1029 r. ? Utrata Moraw przez Polskę na rzecz Czech .
1031 r. ? Po wojnach z Konradem II i księciem Jarosławem Mądrym .Mieszko traci Milsko , Łużyce i Grody Czerwieńskie , a sam zostaje wypędzony. Władze dostaje jego brat Bezprym.
1032 r. ? Bezprym zostaje zamordowany , a Mieszko wraca do kraju i odsyła cesarzowi insygnia władzy. Jako książę do czasu śmierci w 1034 r. rządzi Polską
4. Kazimierz Odnowiciel
(ur. 25 lipca 1016, zm. 28 listopada 1058 w Poznaniu ) ? książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1039-1058, syn Mieszka II i Rychezy
1034 r. ? Obejmuje panowanie i w niedługim czasie ucieka na Węgry.
1037 r.- powstanie ludowe będące następstwem niezadowolenia społecznego skierowanego przeciwko duchowieństwu i możnym
1039 r.- Odnowiciel powraca do Polski
1047 r. ? Przyłączenie Mazowsza do Polski
1050 r. ? Przyłączenie do Polski śląska co powoduje , że granice są podobne do tych z 992 r.
1058 r. ? Śmierć Kazimierza Odnowiciela
5. Bolesław Szczodry
(ur. ok. 1042, zm. 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082. Bolesław Szczodry
1060 r. ? Bolesław wspiera księcia Belę w walce o tron węgierski atakując po tym Czechy
1060 r.- Pomorze Gdańskie zrzuciło zależność od Polski.
1072r. ? Po tym jak król Czech każe płacić mu trybut w 1070 r. Bolesław atakuje teraz Czechów
1076r.- Szczodry wykorzystując konflikt papieża i cesarza Niemiec opowiedział się po stronie papieża i ułatwiło mu to zdobycie korony. Nie czeka i 25 grudnia koronuje się
1079r. ? Po tym jak zabija biskupa Stanisława , budzi niepokój społeczny i zostaje wygnany na Węgry.
W 1081 lub 1082 umiera na wypędzeniu
6. Władysław Herman
(ur. ok. 1043 - zm. 4 czerwca 1102) - książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079-1102
1079 r. ? Po wygnaniu brata Bolesława obejmuje władzę rok później żeni się pierwszy raz z Judytą Czeską
1093 ? 1100 r. ? Trzy bunty przeciw Hermanowi , w dwóch uczestniczą synowie co pokazuje , że nie mieli szacunku dla ojca i chcieli zdobyć władzę
1102 r. ? śmierć księcia
7. Zbigniew
(ur. po 1070, zm. po 1112) pierworodny syn księcia Władysława Hermana i nieznanej Polki pochodzącej według jednej z hipotez z rodu Prawdziców. W młodości najpierw kształcił się w Krakowie. Rządził wspólnie z Bolesławem Krzywoustym przez 4 lata.
1102 r. ? Początek konfliktu z bratem Bolesławem .
1106 r. ? porozumienie z Krzywoustym, nt. Wspólnej polityki zagranicznej ,niestety Zbigniew gdy Bolesław Krzywousty w 1107 r. szykuje wyprawę na Pomorze nie stawia się na nią i zostaje wypędzony
1111 r. Oślepienie Zbigniewa przez brata co powoduje , że Zbigniew nie może sprawować władzy, umiera po 1112 r.
8.Bolesław Krzywousty
(ur. 20 sierpnia 1085 lub 1086 zm. 28 października 1138) ? książę Polski 1107-1138, w latach 1097-1107 panował na Śląsku, w Małopolsce i ziemi lubuskiej, podczas gdy jego brat Zbigniew w Wielkopolsce, a po śmierci ich ojca Władysława Hermana w 1102 również na Mazowszu.
1109 r.- Wojna Krzywoustego z Henrykiem V dotycząca wygnania Zbigniewa . Cesarz Niemiecki wziął pod obronę brata Krzywoustego , działania wojenne głownie toczyły się na Śląsku min. Obrony Głogowa czy Wrocławia.
1109r.- Oprócz tego toczyła się bitwa na psim polu według relacji kronikarzy było to wielkie zwycięstwo polskiego oręża. Nazwa wzięła się od tego , że ponoć po bitwie psy krążyły i zjadały szczątki ofiar.
1118r. ? Wojewoda Skarbimir z niewyjaśnionych okoliczności występuje przeciw Krzywoustemu , za karę zostaje oślepiony a bunt zostaje stłumiony
1136 r. ? Gniezno odzyskuje prawa metropolitarne
1138 r. ? Bolesław Krzywousty umiera , ale przed śmiercią w testamencie dzieli kraj na dzielnicę i ; Władysławowi Wygnańcowi daje Śląsk , Bolesławowi Kędzierzawemu - Mazowsze , Mieszkowi Staremu - Wielkopolskę , a Henrykowi Sandomierskiemu - ziemię sandomierską
9.Władysław Wygnaniec
(1105-1159) ? książę zwierzchni polski, krakowski, sandomierski, wschodniej Wielkopolski, kujawski, śląski i zwierzchni pomorski w latach 1138-1146.
1139 ? 1140 r. ? walczy na Rusi jako sprzymierzeniec księcia kijowskiego
1141 r. ? Władysław liczy na zjednoczenie ziem Polski , dlatego , że posiada więcej wojsk niż juniorzy. Jego matka zwołała zjazd do Łęczycy co miało wyłonić najlepszego sojusznika dla nich
1142r.- Atakuje dzielnice braci , pokonuje ich i zostawia ich w dzielnicach
1146 r.- Postanawia skończyć z braćmi , wydawało się że jest to kwestia czasu ale pod Poznaniem doznaje klęski i ucieka do Niemiec
1157 r. ? Po ataku cesarza Fryderyka Barbarossy na Polskę liczy na powrót na tron. Niemiecki atak udaje się a Bolesław Kędzierzawy składa mu hołd .
1159r. ? Nie doczekuje się ewentualności rządzenia polską i umiera na zamku w Altenburgu .
10. Bolesław Kędzierzawy
1120 lub 1121-1173) ? książę mazowiecki od 1138, w Krakowie, na Kujawach, Gnieźnie i Kaliszu od 1146, w Sandomierzu od 1166, książę zwierzchni Polski w latach 1146-1173.
1147 r. - Po uznaniu przez papieża księciem polski , dowodzi wyprawą krzyżową przeciw Prusom
1163r. ? Pozwala wrócić synom Wygnańca zabezpieczając się przed ich możliwymi atakami.
1166r. ? Synowie Władysława Wygnańca opanowują najważniejsze śląskie grody , wyprawa odwetowa Kędzierzawego kończy się klęską .
1173 r. ? Bolesław umiera , opiekę nad dziedzicem poleca Mieszkowi Staremu
11. Mieszko III Stary
(ur. między 1122 a 1125, zm. 13 lub 14 marca 1202 w Kaliszu), książę wielkopolski (część zachodnia z Poznaniem) w latach 1138-1177/9,1182-1202, książę senior w latach 1173-1177, książę zwierzchni Polski 1198-1
1772r.- W celu ataku cesarza płaci mu trybut w wysokości 8000 grzywien
1177r.- Po buncie przeciwko jego władzy zostaje zaskoczony . W związku z tymi wydarzeniami wyjeżdża w 1179 r. na Pomorze
1181 ? Po pomocy zwolenników opanowuje część Wielkopolski z Gnieznem ,a w 1182 r. dochodzi do jego pojednania z synem
1191r.- Stara się przejąć władzę w Krakowie , nie udaje mu się gdyż Kazimierz Sprawiedliwy szybko ją odzyskuje .
1202 ? Umiera pozostawiając swój majątek synowi Władysławowi Laskonogiemu
12.Henryk Sandomierski
ur. ok. 1130, zm. 18 października 1166) ? książę sandomierski w latach 1146-1166.
1146r.-Dostaje dzielnicę po wypędzeniu Władysława Wygnańca . Stolicą jest Sandomierz .
1154r.-Wyjeżdza do Jerozolimy bronić ją przed saracenami po roku wraca w blasku świętości
13.Kazimierz Sprawiedliwy
ur. 1138, zapewne przed 28 października, zm. 5 maja 1194 w Krakowie) ? książę wiślicki w latach 1166-1173, książę sandomierski od 1173, od 1177 książę krakowski
1177r.- Kazimierz zostaje księciem zwierzchnim
1180r. ? Na zjeździe w Łęczycy znosi za aprobatą innych zasadę senioratu, co daje równe prawa innym księciom , a także zostają spisane prawa wsi
14.Leszek Biały
ur. zap. w 1184 lub 1185, zm. 24 listopada] 1227 w Marcinkowie k. Gąsawy) ? książę krakowski w latach 1194-1198, 1199, 1206-1210 i od 1211, książę mazowiecki 1194-1200, książę kujawski 1199-1200
1199r.- Pomaga Romanowi zdobyć Halicz co zaczyna sojusz obu władców
1205r.-Roman łamie sojusz popierając Władysława Laskonogiego , w dodatku zapuszcza się na ziemie Leszka z za małą armią. Książę halicki traci przez to życie
1210r.- Papież Innocenty III przywraca statut Krzywoustego w tym zasadę senioratu i powoduje tym kolejne walki o status princepsa
1217/1225 r.- Próba nawracania pogańskich Prus , nie udaje się co przerwało porozumienie trzech książąt
1227r.-W Gąsowie odbył się zjazd w którym udział wzięli ; Leszek, Władysław Odonic, Henryk Brodaty, oraz Konrad mazowiecki , podczas tego zjazdu Leszek Biały został zamordowany przez zdrajców.
15.Konrad Mazowiecki
ur. zapewne w 1187 lub 1188 r., zm. 31 sierpnia 1247 r.) ? w latach 1194-1200 współrządca razem z bratem Leszkiem w Małopolsce, Mazowszu i na Kujawach
1200r.- Po ostatecznym podziale ojcowizny dostaje Mazowsze i Kujawy
1217r.- Konrad morduje wojewodę Krystyna przez którego poczuł się zagrożony gdyż Krystyn był osobą bardzo inteligentną
1228r.- Sprowadza do Polski Krzyżaków co później okazuje się wielkim błędem , przekazuje im ziemię chełmińską .Współpraca zaczęła się jednak układać niekorzystnie. Krzyżacy napadli nawet w 1234r. na Płock,
1237r.- Krzyżacy dołączają do siebie ziemię dobrzyńską co pokazuje ,że chcą utworzyć własne państwo niezależne od Mazowieckiego
Od 1241r. starał się podbić Małopolskę ale nie wychodziło mu to gdyż dysponował za słabym wojskiem zmarł 1247 r. i został pochowany w katedrze płockiej
16.Władysław Laskonogi
(ur. 1161-1166/1167, zm. 3 listopada 1231) ? książę wielkopolski, w latach 1194-1202 w południowej Wielkopolsce, od latach 1202-1229 w Wielkopolsce, w latach 1202-1206, 1228-1229 książę krakowski, w 1206 oddał Kalisz Henrykowi I Brodatemu z linii śląskiej, 1206-1210 i 1218-1225 w Lubuszu, 1216-1217 tylko w Gnieźnie, choć według innych prawdopodobniejszych wersji oddał wtedy bratankowi tylko południowo-zachodnią Wielkopolskę.
1217r.- Zawiera na zjeździe w Dankowie traktat o wzajemnym dziedziczeniu swoich ziem w wypadku śmierci co pokazuje , że mieli ze sobą dobre stosunki.
Od 1223 r. Władysław Odonic prowadzi ciągłe wojny z Władysławem . W 1228r. następuje porwanie Odonica i wtedy też inicjatywę przejmuje Laskonogi . Lecz po uwolnieniu Odonica znowu zostaje wyparty z Wielkopolski.
1231r. ? Umiera w Środzie Śląskiej
17.Henryk Brodaty
(ur. pomiędzy 1165/1170[1], zm. 19 marca 1238[2] w Krośnie Odrzańskim) ? książę wrocławski w latach 1201-1238, opolski 1201-1202, kaliski 1206-1207 i od 1234, władca ziemi lubuskiej do 1206, 1210-1218 i od 1230, od 1232 książę krakowski, od 1234 w południowej Wielkopolsce po rzekę Wartę, od 1230 opieka nad Opolem od 1232 opieka nad Sandomierzem, od 1234 pełnia władzy nad Opolszczyzną
Od 1211 roku lokuje wiele miast np.; Złotoryja , Nysa. Lokowane były na prawie Magdeburskim czyli z sądem w Niemczech , wytaczano rynek a ulice były regularnie przecinającą się siecią
1229r.- Zostaje pojmany przez Konrada Mazowieckiego został później uwolniony ale musiał zrezygnować z pretensji do Krakowa.
1234r.- Zaczął znowu wojować z Mazowieckim o Małopolskę , zawierając później ugodę
1235r.- Wyrusza na ponowną wyprawę krzyżową na Prusy. , umiera trzy lata później
18.Henryk Pobożny
1196/1207 - zm. 9 kwietnia 1241[1]), książę śląski, krakowski i wielkopolski 1238- 1241 (do 1239 tylko w południowej Wielkopolsce po linię rzeki Warty).
1236r.- Sprowadza zakon Franciszkanów , pokazuje skąd wziął się jego przydomek nawet listy pisane przez zakonników do papieża potwierdzały to
1239r.-Broni Polskę przed Brandenburczykami i na dodatek zdobywa Santok
1241r.- Na Polskę najeżdżają Tatarzy , grabią miedzy innymi Kraków , w czasie bitwy pod Legnicą ginie.
19.Siemowit I
ur. ok. 1215, zm. prawdopodobnie 23 czerwca 1262) ? w latach 1247-1248 książę czerski, w latach 1248-1262 na całym Mazowszu właściwym, bez Dobrzynia, w latach 1259-1260 w Sieradzu.
1248r.- Siemowit obejmuje Mazowsze po śmierci brata
1254r.- Umawia się z Krzyżakami na wspólny podbój Jadźwingów , nie jest to dla niego korzystne gdyż krzyżacy gwarantują sobie 2/3 podbitych ziem.
1262r.- W czasie wojny z Litwinami zostaje spalony Płock, a sam Siemowit ginie zamordowany przez szwagra księcia litewskiego
20.Bolesław Wstydliwy
21 czerwca 1226 w Korczynie, zm. 7 grudnia 1279) ? książę krakowski i sandomierski (od 1233)
1265-1266r.- Wojny z książętami ruskimi
1266r.-Razme z żoną Kingą (późniejszą świętą )na zjazd pokojowy do Budy
1272r.-Umiera król Węgier Stefan V co powoduje załamanie sojuszu
1279r.-Umiera w nieznanych okolicznościach
21.Leszek Czarny
(ur. ok. 1241, zm. 30 września 1288) ? książę sieradzki od 1261 roku, łęczycki od 1267 roku, książę inowrocławski w latach 1273-1278, krakowski i sandomierski od 1279 roku
1280r.- Książę halicki atakuje Sandomierz ale Leszek Czarny radzi sobie odpierając ten atak, negocjuje później z Kingą w sprawie odebrania jej ,jej dóbr.
1284r.- Proklamowana jest krucjata przeciw Mongołom
1288r.-Umiera w Krakowie , prawdopodobnie na dżumę lub inną chorobę zakaźną

22.Henryk Probus
(ur. 1257 lub 1258, zm. 23 czerwca 1290) ? książę wrocławski w latach 1270-1290, książę krakowski w latach 1288-1290.
1289r.- Toczą się walki miedzy Henrykiem Głogowskim , Bolkiem I opolskim i Przemka ścinawskiego z Bolesławem II płockim i Władysławem Łokietkiem. Ale następuje później lokacja Wieliczki ,zaczynają się dochody z kopalni soli
1289-1290- Zaczyna starania o koronę , na razie nieudane
1290r.- Zostaje otruty podczas jedzenia we Wrocławiu
23.Przemysł II
ur. 14 października 1257 w Poznaniu, zm. 8 lutego 1296 w Rogoźnie) ? władca z dynastii Piastów (ostatni męski przedstawiciel linii wielkopolskiej), książę poznański w latach 1257-1273, książę wielkopolski w latach 1279-1296, książę krakowski w latach 1290-1291, książę pomorski w latach 1294-1296, król polski w latach 1295-1296.
1290r.- Po śmierci Henryka Probusa dostaje ziemię krakowską , staje się dzięki temu potężniejszy
1293r.-W Kaliszu zawiązuje anty - czeski sojusz z Władysławem Łokietkiem i Jakubem Świnką
1295r.- Zostaje piątym królem Polski , wszyscy po nim są już królami
1296r.- Ginie podczas zjazdu w Rogożnie zasztyletowany
24.Henryk III Głogowski
także Henryk III Głogowczyk (ur. 1251/1260, zm. 9 grudnia 1309) ? książę głogowski (1273/1274-1309), książę wielkopolski (1306-1309).
1298r. ? Atakuje Wielkopolskę zdobywając Poznań
1299r.- Zostaje obłożony klątwą przez Biskupa , lecz po daniu przywilejów dla biskupstwa wrocławskiego w 1300r. zostaje ona z niego zdjęta
1309r.- Prawdopodobnie chory umiera , wiedział o swej rychłej śmierci gdyż testament sporządził 4 dni przed odejściem.
25.Władysław Łokietek
ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261[2], zm. 2 marca 1333, Kraków)
1307r. ? Ród Świeców zdradza Łokietka i pomaga Brandenburczykom przejąć ziemię słupską
1308r.- Krzyżacy pomagają Gdańszczanom pozbyć się Brandenburczyków , ale urządzają rzeź Gdańszczan
1310r.- Zaczyna się spór o koronę z Janem Luksemburskim
1320r. ? Po uprzedniej zgodzie papieża na koronacje w 1319 roku zostaje koronowany w Krakowie , co powoli przywraca stabilność Polski
1331r.- Krzyżacy po raz kolejny najeżdżają Kujawy , ale zostają odparci , rok później Jan Luksemburski chcący pokazać swą władze nadaje im prawa do Kujaw.
1333r.-Zawiera rozejm z zakonem Krzyżackim , a później umiera sparaliżowany.
26.Kazimierz Wielki
ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu[1], zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) ? król Polski w latach 1333-1370, ostatni władca z dynastii Piastów na polskim tronie.
1333r.-Zostaje koronowany w katedrze na Wawelu
1335r.- Rozpoczyna proces lokacyjny , jako pierwszy zakłada Kazimierz
1338r.- Potwierdzenie prawa Andegawenów do tronu polskiego, w przypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza, w zamian za uznanie przez Węgry praw polskich do Rusi Halicko-Włodzimierskiej.
1339r.-Kolejny proces Polsko ? Krzyżacki w Warszawie , wyrok każe Krzyżakom oddać ziemię i zapłacić za nie . Nic nie robią , wyrok sądu jest dla nich niczym
Przez lata lokuje lub nadaje prawa miejskie minimum Bydgoszczy czy Kielcom
1364r.- Zakłada pierwszy Uniwersytet- Akademię Krakowską , jej studenci żacy mogli studiować na początku na trzech kierunkach ; sztuk wyzwolonych , prawa i medycyny.
1368r.- Stara się podbić Mołdawię , opanowuje ziemię wałecką, a także broni się przed Litwinami.
1670r.- Umiera na zapalenie płuc w Krakowie

kamyk - Piotr Kamieniecki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 14 minuty