profil

Piastowie

poleca 89% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki

Poczucie świadomości narodowej-tzn. wspólnej tradycji i wspólnego państwa – Korony królestwa Polskiego.
Henryk Brodaty i jego syn Henryk Pobożny w 13w. Dążenie do zdobycia korony
Grosz praski – w 2poł. 13w. W europie zach. Zaczął wypierać tracącego wartość denara. 3,7g -> wszedł w 1300r. A zaczęto go wybijać za panowania K. Wielkiego w 1367r. W Krakowie
1304r. – Łokietek wkroczył na Wielkopolskę
Jan Muskata – biskup krakowski
1308- starosta gdański Bogusza wzywa na pomoc krzyżaków
1309 – pomorze gdańskie w rękach krzyżaków
1315– państwo Łokietka liczyło 750tys. Na ziem. Krakowskich, sandomierskich, Wielkopolsce, kujawach, sieradzkich, łęczyńskich
Łokietek zawarł sojusz z Węgrami i Danią
20,01,1320 – koronacja na Wawelu Łokietka przez arcybiskupa janisława
Stanisław leszczyński i Stanisław August – koronacja w Gnieźnie
1320-21- w Inowrocławiu i Brześciu obrady sądu
1331- od Pd. Jan luksemburski
Pod Płowcami – w ręce Polaków wpadły tabory z łupami
Stały podatek =paradalny – podatek od dóbr ziemskich
Arc. Jarosław Bogoria ze Skotnik i kanclerz Janusz Suchywilk -> najbardziej zaufani pracownicy władcy
1364 – a. Krakowska -> 11 wydziałów (prawo, medycyna, sztuki wyzwolone-gramatyka, retoryka, dialektyka, muzyka, arytmetyka, geometria, astronomia, teologia)
1335-zjazd w wyszehradzie – K.wielki zgadza się płacić J. luksemburskiemu w zamian za zrzeczenie się roszczeń to tronu polskiego
1339 – przyznanie Polsce z. Chełmińskiej i Pomorza gdańskiego na sądzie papieskim w Warszawie
1343 – w Kaliszu K. wielki zgadza się na ugodę
1348 – około pokój w Namysłowie
1395 – podporządkowanie się Czechom księstwa jaworsko-świdnickiego
1340-1366 – walki o Ruś halicką między Polakami, Litwinami, Węgrami i Tatarami (polska otrzymała cz. Wołynia, Podola – lwów, Halicz, Kamieniec Podolski
800- koronacja cesarska Karola wielkiego
1054-schizma wschodnia
1233-lokacja Chełmna
1414-1418-sobór w Konstancji
lenno- dobra ziemskie przekazywane przez suwerena wasalowi
rycerze – właściciele ziem, nienaruszalność praw, nienakładanie podatków, wypłacanie żołdu
1228 – książę W. Laskonogi wydał jeden z pierwszych przywilejów dla szlachty i duchowieństwa
Korona Królestwa Polskiego – miało władzę z dyn. piastowskiej; określone terytorium, mieszkańców z prawami, zwyczajami, przywilejami
Środzie Śląskiej (1220) i Chełmnie (1233)
Patrycjat-kupcy; pospólstwo – rzemieślnicy; plebs-biedacy, bez praw miejskich, robotnicy, żebracy, włóczędzy chłopi
Trójpolówka – 1.zboże jare, 2.na ozimy 3.ugór-odpoczywało
Asceta – człowiek żyjący skromnie, znoszący długotrwałe posty, biczujący niekiedy swoje ciało na znak pokuty
Scholastyka – filozofia szkolna – jest to pogląd, który uważa, że każde twierdzenie można wyjaśnić za pomocą bibli, dzieł autorytetów kościelnych lub starożytnych mędrców; Św. Tomasz z Akwinu reprezentował ją.
1175- odlanie drzwi gnieźnieńskich z brązu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty