profil

Pierwsi piastowie - Mieszko I i Bolesław Chrobry - kalendarium

poleca 83% 1932 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska pierwszych piastów - Mieszka I i Bolesława Chrobrego - kalendarium

ok. 960 r. - Mieszko I objął władzę w Polsce, jako pierwszy władca historyczny.

963 r. - Najazd Wichmana na Polskę, klęska wojsk Mieszka.

963-967 r. - Walki Mieszka I z Wieletami.

965 r. - Mieszka I poślubił księżniczkę czeską Dobrawę, córkę Bolesława I Srogiego i zawarł sojusz z Czechami.

966 r. - Mieszko I przyjął chrzest.

967 r. - Zwycięstwo Mieszka I nad Wiechmanem.

968 r. - Utworzenie biskupa misyjnego w Poznaniu, na którego czele stał biskup Jordan. Zjazd w Kwedinburgu. Otton II nakazał Mieszkowi i Hodonowi zachowanie pokoju.

972 r. - Bitwa pod Cedynią, która przesądziła o włączeniu do państwa piastowskiego Pomorza Zachodniego. Pokonane zostały wojska margrabiego Hodona.

977 r. - Po śmierci dobrawy Mieszko poślubił Odę córkę margrabiego Dytryka.

981 r. - Włodzimierz Wielki zajął Grody Czerwińskie i przyłączył je do Rusi.

ok. 990 r. - Mieszko przyłączył do Polski Małopolskę i Śląsk.

990-991 r. - Mieszko oddał Polskę pod opiekę papieżowi Janowi XV, no mocy dokumentu Dagome iudex.

992 r. - Bolesław Chrobry objął władzę po Mieszku I, wypędził macochę Odę z synami, przywódców opozycji Przybywoja i Odolana oślepił.

1000 r. - Zjazd w Gnieźnie z udziałem Ottona III; utworzono arcybiskupstwo w Gnieźnie, na którego czele staną Radzym Gaduenty (brat św. Wojciecha). Powstają biskupstwa w Kołobrzegu, Krakowie i we Wrocławiu.

1003 r. - Bolesław Chrobry zajął Czechy, Morawy i Słowację.

1002-1005 r. - Wojna Polsko-Niemiecka, zakończona pokojem w Poznaniu. Chrobry Utracił Łużyce i Milsko oraz Czechy.

1007-1013 r. - Kolejna wojna, zakończona pokojem w Merseburgu, na mocy którego Łużyce i Milsko pozostały w Polsce.

1015-1018 r. - Wyprawa Bolesława na Ruś, zakończona zdobyciem Kijowa i osadzeniem na stronie kijowskim jego zięcia Świętopełka oraz przyłączeniem Grodów Czewieńskich.

1025 r. - Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata