profil

Kultura średniowiecza w Polsce.

poleca 82% 762 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kultura średniowiecza zarówno w Polsce jak tez w całej Europie była podporządkowana religii. Według całej idei średniowiecza świat jako dzieło Boga był piękny sam w sobie. Cała kultura poczynając od literatury poprzez teatr, malarstwo a nawet naukę była narzędziem lepszego poznawania Boga. Dużą rolę odgrywała tu symbolika między innymi cyfr i barw. Każda z nich miała przypisana jakąś cechę. Np. kolor biały symbolizował czystość, cnotę, czarny symbolizował szatana itd. Cyfra trzy symbolizowała trójcę świętą itp.
Jeśli chodzi o architekturę średniowieczną to rozwijała się ona prężnie. Działo się tak za sprawą licznie powstających kościołów i innych budowli sakralnych. Na ziemiach polskich "przedstawicielami" architektury średniowiecznej są: Kaplice rotundowe znajdujące się w Cieszynie, Przemyślu oraz Wiślicy, Romański Kościół św. Andrzeja w Krakowie, Kościół św. Trójcy w Strzelnie, Gotycka Katedra we Wrocławiu, Kościół Mariacki w Krakowie, ęłęóKaplica św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy , Zamek w Malborku oraz Sukiennice znajdujące się na Krakowskim rynku. Budowli tych jest o wiele więcej ja wymieniłam tylko niektóre z nich.
Kultura średniowieczna rozwijała się nierównomiernie tzn. , że była zróżnicowana w zależności od stanów społecznych.
Chłopi jako mieszkańcy wsie nie mieli dostępu do wielu jej dóbr. Początkowo pomimo tego, iż Polska przyjęła chrzest wielu ludzi nadal żyło w pogaństwie i swoich przyzwyczajeniach. Nie mieli oni jeszcze dostępu do Kościołów , które początkowo znajdowały się przy dworach grodach itp. Głównym dorobkiem kulturowym ludności wiejskiej były legendy, podania, pieśni, rzeźba, tkactwo.
Drugim jakby prądem w rozwoju kultury średniowiecza byli mieszczanie. Głównym ich zajęciem był handel ale nie tylko. To właśnie w miastach rozwijał się teatr odgrywano w nim scenki opowiadające o życiu codziennym mieszczan. Miały one charakter antyfeudalny. Dodatkowo mieszczanie byli bardziej światli i wykształceni od chłopów. Umieli oni w większości pisać, czyta oraz liczy. Do naszych czasów zachowały się niektóre księgi rachunkowe czy też statuty cechów. W miastach powstawała także proza i poezja.
Kolejną warstwą społeczną w , której kultura różniła się od wcześniejszych byli rycerze. Ich zadaniem było walczy , oraz przestrzega statutu rycerskiego. Mieli naśladować wzór rycerza średniowiecznego. Niektórzy z nich nawet wędrowali wyśpiewując pieśni o dokonaniach rycerzy i przedstawiając ich w świetle ideału. Rozrywką rycerzy były turnieje oraz polowania. Na ziemiach polskich najsłynniejszym z rycerzy był ęłęóZawisza Czarny z Grabowa, rodu Sulima.
Głównymi ośrodkami życia naukowego, duchowego i kulturalnego w okresie średniowiecza były kościoły i klasztory. To przy nich powstawały szkoły. Bardzo dużo do kultury wniósł zakon benedyktynów. To oni byli jednymi z najlepszych kopistów ksiąg. Klasztor dominikanów przysłużył się rozwojowi nauki. Duchowieństwo jako najbardziej wykształcona warstwa społeczna przyczyniło się do rozwoju filozofii, historiografii, hagiografii oraz piśmiennictwa.
Najbardziej znane polskie utwory z okresu średniowiecza to: Bogurodzica , Kronika Galla Anonima, Kronika Jana Długosza, Księga Henrykowska, Pieśń o wójcie Albercie, Złoty kodeks pułtuski oraz Kronika Wincentego Kadłubka.
Jeśli chodzi o malarstwo i rzeźbę to najbardziej znanymi dziełami średniowiecznymi w tej kategorii są: Ołtarz Wita Stwosza, Drzwi Gnieźnieńskie, fragmenty malowidła ściennego w Czerwińsku , Psałterz trzebnicki oraz Psałterz Floriański.
Największą rolę w kulturze średniowiecza jak już wcześniej wspomniałam odegrały dzieła związane z kościołem i religią tj. żywoty świętych, malarstwo hagiograficzne, pieśni ku czci świętych oraz Boga, kościoły, figurki świętych itd. Były one rodzajem biblii dla ubogich. Obrazy i rzeźby miały na celu przybliżenie wizerunku Boga i świętych ludności wieśniaczej oraz po prostu osobom nie wykształconym ; nie umiejącym czyta i pisać. Wizerunki świętych i idealnych rycerzy były wzorem postępowania.
Niewątpliwą zasługą tej epoki w Polsce było powstanie i rozwój Akademii Krakowskiej. A w Europie uniwersytetu w Bolonii, Paryżu i Pradze. Uniwersytety te przetrwały do dzisiaj, a Akademia Krakowska została przekształcona w Uniwersytet Jagielloński.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty