profil

Szkielet zwierząt

poleca 85% 540 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rola szkieletu:

- stanowi rusztowanie ciała zwierzęcia
- daje punkty przyczepu dla mięśni
- osłania narządy wewnętrzne
- szkielet kręgowców składa się z:
a) szkielet osiowy (czaszka, kręgosłup, mostek)
b) szkielet kończyn

Cechy szkieletu zwierząt kręgowych:

1. Ryby:
a) czaszka masywna połaczona nieruchomo z kręgosłupem
b) pas barkowy stanowi oparcie dla płetw piersiowych
c) pas miednicowy stanowiący oparcie dla płetw brzusznych

2. Płazy:
a) czaszka lekka połączona z kręgosłupem za pomocą dwóch kłykci potylicznych
b) wykształciły się kości kończyn przednich i tylnych

3. Gady:
a) czaszka łączy się z kręgosłupem za pomocą jednego kłykcia potylicznego
b) występuje klatka piersiowa
c) u węży kości szczęki ruchomo połączonpo z czaszką

4. Ptaki:
a) kości pneumatyczne
b) na mostku klatki piersiowej występuje grzebień
c) kręgi piersiowe i lędźwiowe zrośnięte
d) kończyny przednie przekształtowane w skrzydła

5. Ssaki:
a) modyfikacja kończyn w zależności od wykonywanej funkcji
b) występuje klatka piersiowa

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta