profil

Instrukcja przeciwpożarowa dla Apteki

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA DLA APTEKI
PROFILAKTYKA
1. Zakaz palenia.
2. Materiały łatwopalne nie powinny znajdować się w pobliżu urządzeń elektrycznych.
3. Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników.
4. Drogi ewakuacyjne powinny zawsze być dostępne.
5. Porządek na stanowisku pracy.
6. W większości pomieszczeń powinny być zawsze dostępne gaśnice, albo alarm przeciwpożarowy.
7. Dostępna apteczka z maskami gazowymi.
8. Nie korzystanie z niesprawnych technicznie urządzeń instalacji elektrycznych.
9. Każdy kto zobaczy ogień jest zobowiązany do powiadomienia o tym:
- osoby w pobliżu
- Straż Miejską
EWAKUACJA LUDZI
1. Powiadomienie ludzi o zagrożeniu.
2. Zebranie wszystkich w jednym pomieszczeniu i odliczenie ludzi.
3. Zapobieganie panice.
4. Bezpieczne opuszczenie zagrożonych pomieszczenie wyjściami ewakuacyjnymi.
5. Wyłączyć obsługiwane maszyny i urządzenia.
GASZENIE POŻARU
1. W przypadku zauważenia pożaru „w zarodku” natychmiast należy przystąpić do gaszenia przy użyciu podręcznego zestawu gaśniczego lub innych urządzeń przeciwpożarowych.
2. W przypadku zauważenia pożaru rozwiniętego do większych rozmiarów należy natychmiast opuścić obiekt zagrożenia i wezwać Straż Pożarną.
3. Odłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektu.
4. Odłączyć dopływ gazu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta