profil

Napoleon

poleca 82% 722 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Koalicja- związek , porozumienie, sojusz państw zawarty w celu prowadzenia wspólnej wojny
2. Austria, Prusy i Anglia oraz wiele mniejszych państw zawiązało koalicję przeciw zmianom we Francji.Główną przyczyną była obawa przed rozpowszechnieniem się ideałów rewolucji w świecie.
3. Napoleon Bonaparte 1769-1821 cesarz Francji, dowódca wojsk
4. Sytuacja Francji przed Napoleonem:
niezadowolenie ludności z rządów Dyrektoriatu
bieda ludności
kryzys gospodarczy
wprowadzanie coraz to nowych podatków
5. Działania Napoleona:
a.wyprawa do Egiptu
PRZYCZYNY:
- możliwość zwiększenia obrotów handlowych ze Wschodem
- chęć odcięcia Anglii drogi do Indii
PRZEBIEG:
- początkowa przewaga Napoleona w bitwie pod piramidami
- zniszczenie okrętów francuskich przez flotę angielską
b. 9 listopad 1799r – zamach stanu (przejęcie władzy przy użyciu siły)
- otoczenie parlamentu i zarządanie władzy
- ogłoszenie Napoleona pierwszym konsulem (władza porównywalna z królewską)
c.Zmiany gospodarcze wprowadzone przez Napoleona
wzmocnienie i uporządkowanie gospodarki
zapewnienie dużych dochodów dzięki właściwej polityce gospodarczej
ograniczenie importu na rzecz gospodarki rodzimej
Kodeks Napoleona 1804r
d.Kodeks Napoleona (1804)
potwierdzenie zdobyczy rewolucji
równość obywateli wobec prawa
wolność osobista
zniesienie podziałów i przywilejów stanowych
równouprawnienie wyznań
swoboda działalności gospodarczej , własność prywatna
e.1804- uznanie Napoleona cesarzem Francuzów
f.II koalicja antyfrancuska (Anglia, Austria, Rosja, Szwecja, Neapol)
g.BITWY POMIĘDZY FRANCJĄ , A PAŃSTWAMI KOALICJI
bitwa pod Austerlitz 2 grudzień 1805 (bitwa 3 cesarzy- Napoleona, Franciszka II , Aleksandra I)
SKUTKI:
wygrana Francji
wycofanie się wojsk rosyjskich
zmuszenie Austrii do zawarcia pokoju
stworzenie i podporządkowanie Związku Reńskiego
bitwa pod Jeną i Auerstadt –14 październik 1806 –bitwa z Prusami ( niepokój Prus przed wzrostem potęgi Napoleona)
SKUTKI:
wygrana Francji
rozgromienie wojsk pruskich
zdobycie Berlin
bitwa pod Trafalgar 1805r bitwa morska z Wielką Brytanią
SKUTKI:
przegrana Francji
wprowadzenie blokady kontynentalnej na Anglię
blokada kontynentalna- akcja ekonomiczna przeciw Wielkiej Brytanii zarządzona przez Napoleona dekretem berlińskim z 21 listopada 1806 wprowadziła całkowity zakaz stosunków między Francją i zależnymi od niej terytoriami a Wielką Brytanią.W 1807 dekretem mediolańskim objęła także neutralne statki przepływające.Doprowadziła do trudności gospodarczych : drożyzna zboża, kryzys monetarny w W.B , ale także w Europie .
bitwa pod Iławą Pruską i Frydlandem 1807 – bitwy z Rosją , prusami , po opanowaniu Królewca Napoleon zmusił władców Rosji i Prus do zawarcia pokoju w Tylży 1807
1807 7 lipiec pokój w Tylży:
- utworzenie Księstwa Warszawskiego
- zrzeknięcie się Prus ziem po lewej stronie rzeki Łaby
- ogłoszenie Gdańska wolnym miastem pod protektoratem Prus i Saksonii
- przystąpienie Rosji do blokady kontynentalnej

bitwa pod Borodino – 1812r bitwa z Rosją –przyczyna – łamanie blokady kontynentalnej przez Rosję
SKUTKI:
-początkowa przewaga Francji
- wojna partyzancka
- głód w oddziałach fr
- decyzja odwrotu
Przyczyny upadku potęgi Napoleona:
- powstania w Hiszpanii, Austrii, Niemczech
- klęska Napoleona w bitwie z Rosją
- zawiązanie i działania III koalicji antyfrancuskiej przez Prusy, Rosję, Austrię, Anglię, Szwecję

16-19 października 1813 bitwa pod Lipskiem
SKUTKI
- Przegrana Francji
- Zmuszenie Napoleona do abdykacji
- Skazanie na dożywotni pobyt na Elbie
ucieczka Napoleona z Elby 18 czerwiec 1815 bitwa pod Waterloo (Belgia) .Ostateczna klęska Napoleona powtórna abdykacja , zesłanie na Wyspę Św. Heleny
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAPOLEONA:
- rozpowszechnienie idei wolności i równości obywatelskiej
- pobudzenie społeczności ludzkich do walk o zjednoczenie
- wielu ludzi poniosło śmierć
- na pewien okres przywrócono Francji świetność

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty