profil

Więzi społeczne

poleca 85% 151 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Więzi społeczne to ogół stosunków, połączeń i zależności łączących ludzi, np przyjaźń. Więzi społeczne powstają również w założonych grupach społecznych. Mają one duży wpływ na życie człowieka i jego rozwój, ponieważ na ogół człowiek nie potrafiłby żyć sam.
Więzi społeczne identyfikują ludzi z określoną grupą. Człowiek staje się częścią zbiorowości i przyporządkuje część swoich celów celom grupy. Jego działanie jest wtedy podporządkowane i zgodne z regułami i zasadami w określonej grupie. Interesy grupy są przedkładane nad własnymi. Między ludźmi nawiązują się znajomości, przyjaźnie. Więzi społeczne mają wpływ na stosunki między ludźmi, np. w szkole, w pracy. Motywują ludzi do podejmowania wysiłku, aby zaistnieć w społeczności. Praca w grupie powoduje, ze każdy chce wykazać się jak najlepiej i zostać zauważonym. Jednym ze skutków więzi społecznych jest zakładanie rodziny. Człowiek nie żyje sam dla siebie, ale zauważa innych, stara się im pomagać. Bardzo często sensem życia dla człowieka jest bycie z innym człowiekiem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta