profil

Więzi społeczne

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Więż społeczna to wszelkiego rodzaju relacji i zależności które wiążą jednostkę z grupą społeczną, instytucjami społecznymi oraz z inną jednostką.
2. Wyróżnia się następujące rodzaje więzi społecznych
a) naturalne podstawą ich powstania jest wspólne pochodzenie i pokrewieństwo np rodzina
b) więzi zszeszeniowe są świadomym działaniem jednostki i polegają na tym że ludzie dobrowolnie przynależą do różnych organizacji
c) więzi stanowione są narzucane z zewnątrz lub ustanawiane siłą
3. Każde społeczeństwo ma to do siebie że jednostka równolegle należy do różnych zbiorowości
a) para
b) krąg społeczny np grupa tych samych ludzi idących na zakupy
c) grupa społeczna jest to silniej zintegrowana zbiorowość od kręgu społecznego

Podoba się? Tak Nie