profil

Grupy Społeczne

poleca 85% 141 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

GRUPY SPOŁECZNE

*Grupa Społeczna - jest to silnie zintegrowana zbiorowość, którą tworzą co najmniej 3 osoby połączone trwałymi więziami społecznymi.
Cechy Grupy Społecznej
- minimum 3 osoby
- odrębność
- wspólne cele
- wartości
- potrzeby
- wspólne zainteresowania

RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH
WIELKOŚĆ
- grupa mała - kilku lub kilkunasto osobowa ( klasa, rodzina )
- grupa duża - nie ma bezpośredniego kontaktu między członkami tej grupy ( maturzyści, naród )
TYPY WIĘZI SPOŁECZNYCH
- grupy pierwotne - charakteryzuje się osobistym i emocjonalnym typem więzi ( rodzina, przyjaciele )
- grupy wtórne - tworzone dla osiągnięcia konkretnego celu są : formalne i rzeczowe. ( partie związki zawodowe)
CZŁONKOSTWO
- grupy ekskluzywne ( zamknięte ) - stosują liczne i rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków, na przykład na rodzaj wykonywanego zawodu, majątek, pochodzenie społeczne itp..
- grupy ograniczone- stosują mniej surowe kryteria przyjęć, na przykład takie jak wiek, miejsce zamieszkania lub konieczność wypełnienia deklaracji.
- grupy inkluzywne - otwarte dla wszystkich
STOPIEŃ SFORMALIZOWANIA
- grupy formalne - mające prawnie określoną strukturę, cele i normy ( organizacje polityczne czy społeczne )
- grupy nieformalne - oparte zwykle na normach zwyczajowych, cechujące się więziami o charakterze osobistym i nieformalną strukturą wewnętrzną ( subkultury młodzieżowe, paczka przyjaciół )

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy