profil

Ignacy Mościcki

poleca 85% 177 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KIM BYŁ IGNACY MOŚCICKI, KIEDY SIE URODZIŁ I GDZIE SIĘ WYCHOWAŁ?- OGÓLNIE.
Urodził się 1 grudnia 1867r. w Mieszczanowe koło Płocka, syn Faustyna Stefani z Bojanowskich.
Podczas studiów na politechnice w Rydze (1887-1890) działał w polskich organizacjach socjalistycznych. Zagrożony aresztowaniem za współ udział w przygotowaniach zamachu na generała-gubernatora warszawskiego Josifa Hurko w 1892r., emigrował i do 1897 r. przebywał w Wielkiej Brytanii, następnie w Szwajcarii. Od 1912 był profesorem technologii chemii i elektrochemii na politechnice we Lwowie.
Dnia 3 lipca 1922 r., działając jako pełnomocnik rządu polskiego, dokonał przejęcia FABRYKI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W CHORZOWIE. Strona niemiecka odmówiła WSZELKIEJ współpracy i uniemożliwiła przejęcie przez zniszczenie lub wywiezienie dokumentacji zakładów. Wycofano ponad 200 niemieckich inżynierów i personelu technicznego w przekonaniu , że w Polscy chemicy nie porada sobie ze skomplikowanym procesem technologicznym. Mościcki w raz z zespołem polskich inżynierów potrafił uruchomić kombinat w ciągu dwóch tygodni. W krótkim czasie podwyższono produkcje azotniaku o 100 000 t rocznie; dzięki własnej konstrukcji pieców karbidowych zwielokrotniono jego fabrykacje. Potem stopniowo wzbogacono jego asortyment kombinatu o amoniak, kwas azotowy, azotan amonu, saletrzak, nitroks, co całkowicie uzależniło Polskę po względem azotowym od zagranicy.
Był dyrektorem zakładów w Chorzowie od czasu wybranie przez Zgromadzenie Narodowe na stanowisko prezydenta RP w dniu 1 czerwca 1926. Wielokrotnie potem przyjeżdżał do Chorzowa. Pod koniec lat trzydziestych Rada Miejska nadała mu honorowe obywatelstwo miasta Chorzowa.
Zmarł 2 października 1936 w Versoix pod Genewą.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna