profil

Postacie

poleca 85% 151 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Gabriela Zapolska Maria Skłodowska Curie Leopold Staff

Banach-matematyk, profesor Uniwesyt Lwows.
Beck-polityk,szef gabinetu ministra spraw wojskowych,pracownik Piłsudskiego
Beria-szef NKWD,usprawnienie pracy aparatu bezpieczeństwa,powołanie szkoły dla NKWD
Budionny-marszałek ZSRR,dowódca Armii Czerwonej,umocnił i zmodernizował siły zbrojne
Chamberlain-konserwatywny polityk brytyjski,premier,rzecznik ustępstw przeciw hitlerowcom
Clemenceau- premier Francji,twórca trakt.wersalskiego,interweniował przeciw ZSRR
Curie-Skłodowska-Nobel w dziedzinie chemi i fizyki,odkryła pollon i rad
Chodźko-lekarz,dał międzywojenn. Polsce podstawy medycyny sopł.
Dąbrowska-pisarka,brała udział w ruchu niepodległościowym i ludowym
Daszyński-działacz socjalistyczny,założ. przywódca polskiej Partii Socjalon-Demokratycznej Galicji
Dmowski-czołowy przywódca i ideolog narodowej Demokracji,głosił hasła demokratyczne,potem współpracę z Rosją
Dunikowski-rzeźbiarz,jeden z najwybit.twórców rzeźby polskiej
Dzierżyński-działacz pol. I ros.ruchu robotniczego,współorg.rewolucji paźdz.
Foch-Marszałek Francji,Wlk.Brytanii i Polski,dowódca sił sprzymierzonych
Franco-hiszpański generał,polityk,faszysta,po obaleniu republiki szef Hiszpanii
Goebels-przywódca N. hitler,popełnił samobójstwo
Gombrowicz-pisarz,utwory groteskowe(Ferdydurke) opowiadania,refleksje
Grabski.S.-działacz polityczny, ekonomista publicysta po przewrocie majowym wycofał się z polityki
Hajle Sellasje-cesarz Etiopii,przywódca wojny z agresją,obalony przez rewolicję republikańską
Haller-generał,polityk,brał udział w wojnie o Bałtyk,uczestniczył w ruchu wojskowo-niepodległościowym

Hindenburg-niemiecki fełdmarszałeki polityk,prezydent Rzeszy,zatwierdził Hitlera na kanclerz
Hirihito-cesarz Japonii,władca absolutny
Hitler-nazista niemiecki,rządził Niemcami,jego rządy były brutalne i agresywne,napisał książkę Mein Kampf,podstawę nazizmu
Iłłakowiczówna-poetka,utwory dramatyczne,realizm+fantastyka,szkice
Iwaszkiewicz-historyk,rozstrzelany przez hitlerowców,
Jaracz-aktor,reżyser,dyrektor teatru Ateneum w W-wie,więzień Oświęcimia
Jasnorzewska-Pawlikowska-córka Kossaka, poetka, mieszkała w Anglii
Kasprowicz-poeta,związany z ruchem socjalistycznym,stronnik Ligi Narodów,chciał uwolnić Lenina z więzienia,
Konopacka-podczas wojny wykładała na tajnych kompletach uniwersyteckich w W-wie
Korfanty-działacz na Śląsku,miał duży wpływ na rozbudzenie polskiej świadomości na Śląs.
Kossak-malarz-sceny wojenne i batalistyczne,rodzajowe
Krzywicki-socjolog, związany z ruchem robotniczym do wybuchu IWŚ,redaktor pism socjalistycznych
Kusociński-lekkoatleta,rekordzista świata w biegu na 3000m,brał udziałw obronie W-wy,rozstrzelany przez hitler.
Kwiatkowski-inżynier chemii,obniżył wartość złotego,współzałożyciel COP-u
Lenin-proponował utopijną wizje dla Rosji,komunista,rządził w ZSRR,polityk
Leśmian-poeta,reżyster w Teatrze Artystycznym pisał poematy baśniowo-filozoficzne
Malczewski-malarz,czołowy przedstawiciel Młodej Polski
Mołotow-radziecki działacz partyjny i państwowy,dyplomata,minister spr.zagranicznych
Moraczewski-działcz socjalistyczny,jeden z przywódcó Polskiej Partii Socjalno-Demokrat.
Mościcki-prezydent RP,profesor chemii,realizował politykę Piłsudskiego,chemik
Mussolini-faszysta,działał we Włoszech,jego polityka zagr.odznaczała się zaborczością i dążeniem do budowy mocarstwa
Nałkowska-pisarka,działaczka ZLP i Pen Clubu
Narutowicz-pierwszy prezydent RP,inżynier,prowadził budową wielu elektr wodnych w Europie
Paderewski-działał aktywnie na rzecz niepodległości Polski,prezydent Rady Ministrów i spraw zagr.
Petain-marszałek Francji,polityk,skazany na karę śmierci zamienioną na dożywotnie więzienie
Pius XI-doprowadził do podpisania traktatów laterańskich,teoretyk,antykomunista
Popiel-działacz cheścijańsko-demokrat.polityk,j. przywódców stronnictwa Pracy
Rataj-działacz ruchu ludowego,polityk,nauczyciel,minister wyznań religijnych,członek PSL”Piast”
Reymont-pisarz,publicysta,nagroda Nobla,przedstawiciel Młodej Polski
Ribbentrop-jeden z gł. Przywódców Niemiec hitler.,zbrodniarz wojenny,skazany i stracony
Romer-
Roosevelt-amer.polityk,prawnik,prezydent USA,republikanin,otrzymał Nobla
Rydz-Śmigły-marszałek RP podczas IWŚ,officer Legionów Polskich
Schiller-reżyser,pracował w Łodzi i W-wie w teatrach
Skorupka-językoznawca,polonista,podczas okupacji brał udział w konspiracyjnej pracy uniwersyteckiej
Sławek-jeden z przywódców obozów sanacji, jeden z twórców Konstytucji kwietniowej
Sławoj-Składkowski-pracownik Piłsudskiego,pracowity polityk,generał,lekarz,szef armii
Solski-reżyser,wszychstronny aktor,mistrz charakteryzacjii
Staff-poeta,związany z nurtem impresjonizmu i symbolizmu,czynny wśrodowisku literac-artyst.
Stalin-przejął władzę po Leninie,za jego kadencji ZSRR było państwem niewolniczym(obozy),polityk
Szymanowski-wybitny kompozytor,czołowy przedstawiciel Młodej Polski
Thugutt-działacz ruchu ludowego i spółdzielczego,polityk publicysta,działacz Ligi Obrony Praw Człowieka
Trocki-przywóda leackiego nurtu nagującego socjalizmu,założyciel IV Międzynarodówki
Tuchaczewski-marszałek ZSRR,współorganizator Armii Czerwonej,umocnił i zmodernizował siły zbrojne
Tuwim-poeta,autor:”Kwiaty Polskie”,pisał wiersze dla dzieci “Lokomotywa”
Wiktor Emanuel-król włoski,powierzył Mussoliniemu stanowisko premiera
Wilson-prezydent USA,za jego kadencji USA przystąpiło do I WŚ,otrzymał Nobla,twórca Ligi Narodów
Witkiewicz-pisarz,malarz,filozof,teoretyk
Witos-działacz ludowy,współzałożyciel PSL „Piast”,premier Rządu Obrony Narodowej, członek Obrony Państwa
Wojciechowski-teoretyk,prezydent RP,minister spraw wewnętrznych,po przewrocie majowym wycofał się z życia politycz.
Zapolska-pisarka,publicystka,prowadziła własną szkołę dramatyczną w Krakowie,
Żeligowski-generał,zawodowy oficer armii rosyjskiej podczas I WŚ,zają Wilno i utworzył Litwe Środk.
Żeromski-pisarz,publicysta,rozwijał ożywioną działalność oświatową,prezydent Republiki Zakopiańskiej,kandydat do Nobla
Himmer-przywódca Niemie hitler.Szef gestapo, policji
Beria-szef NKWD,usprawnienie pracy aparatu bezpieczeństwa,powołanie szkoły dla NKWD Hirihito-cesarz Japonii,władca absolutny
Franco-hiszpański generał,polityk,faszysta,po obaleniu republiki szef Hiszpanii
Konopacka-podczas wojny wykładała na tajnych kompletach uniwersyteckich w W-wie
Solski-reżyser,wszychstronny aktor,mistrz charakteryzacjii
Paderewski-działał aktywnie na rzecz niepodległości Polski,prezydent Rady Ministrów i spraw zagr.
Kusociński-lekkoatleta,rekordzista świata w biegu na 3000m,brał udziałw obronie W-wy,rozstrzelany przez hitler.
Zapolska-pisarka,publicystka,prowadziła własną szkołę dramatyczną w Krakowie,
Daszyński-działacz socjalistyczny,założ. przywódca polskiej Partii Socjalon-Demokratycznej Galicji
Clemenceau- premier Francji,twórca trakt.wersalskiego,interweniował przeciw ZSRR
Trocki-przywóda leackiego nurtu nagującego socjalizmu,założyciel IV Międzynarodówki
Kasprowicz-poeta,związany z ruchem socjalistycznym,stronnik Ligi Narodów,chciał uwolnić Lenina z więzienia,
Narutowicz-pierwszy prezydent RP,inżynier,prowadził budową wielu elektr wodnych w Europie
Grabski.S.-działacz polityczny, ekonomista publicysta po przewrocie majowym wycofał się z polityki

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata