profil

Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Omów sposoby charakteryzowania bohaterów na przestrzeni różnych epok.

poleca 84% 195 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I Literatura podmiotu:

1. Słowacki J., Kordian, Zielona Sowa, Kraków 2001, ISBN 83-86740-61-2
2. Prus B., Lalka,Zielona Sowa, Kraków 2001, ISBN 83-7220-128-5
3. Żeromski S., Ludzie bezdomni,Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, ISBN 837255-335-1

II Literatura przedmiotu:

1. Inglot Mieczysław, "Kordian"Juliusza Słowackiego,WSiP, , Warszawa 1993, ISBN 8302050369, s.16-27
2. Szweykowski Zygmunt, Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa 1972, Ideologia Lalki s.?
3. Markiewicz Henryk, Prus i Żeromski; rozprawy i szkice literackie, PIW, Warszawa 1964, rozdz. II-III
4. Matuszewski Ignacy, Powieść społeczna i formuły estetyczne,Markiewicz Henryk, Ludzie bezdomni Stefana Żeromskeigo, Czytelnik, Warszawa 1975, s. ?

Bibliografia do opracowania.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie