profil

Warunki klimatyczne Polski, zbiorowiska leśne i bezdrzewne

drukuj
satysfakcja 46 % 24 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WARUNKI KLIMATYCZNE POLSKI:
Długość okresu wegetacyjnego: 25.03-25.10 (najkrócej w górach 100-150 dni, na Mazurach 190 dni, Dolny Śląsk 220 dni.)
Klimat przejściowy między morskim a kontynentalnym
Temperatura: od 7C-8,5C (W miarę przesuwania się na południowy zachód. Rosną one systematycznie od ok. 6C na Pojezierzu Suwalskim do ok.8C na Nizinie Śląskiej.)
Opady: 600mm (na pojezierzach 600-800mm, Sudety i Karpaty 800-1500mm, Żuławy Wiślane i Kujawy, wschodnia część Wielkopolski 450-600mm (tzw. Cień opadowy).)
Gleby: gleby strefowe: brunatne i bielicowe 82%, czarnoziemy 1%; astrefowe: górskie 10%, bagienne 9%, mady 5%, czarne ziemie 2%, rędziny 1%.
Szata roślinna: żyzne lasy liściaste 58,1%, ubogie lasy liściaste (kwaśne dąbrowy) 5,2%, lasy mieszane i bory iglaste 25,3%, roślinność gleb hydrogenicznych 10,9%.
Świat zwierzęcy: ptaki głównie wróblowate, ryby karpiokształtne, ssaki-gryzonie. (Na nizinach: sokół wędrowny, zając bielak, chomik, bóbr; w górach: świstaki, kozice, niedźwiedź brunatny, wilk, rysie).
TYPY ZBIOROWISK LEŚNYCH:
OLSY- porastają torfowiska oraz tereny podmokłe w puszczach: Białowieskiej, Knyszyńskiej i Augustowskiej oraz na Pojezierzu Mazurskim. W drzewostanie dominuje: olsza czarna, jesion, brzoza omszona; w runie dominuje kosaciec żółty, trzcina pospolita.
ŁĘGI- rosną na madach nadrzecznych, na terenach zalewowych; W dolinach Odry i Warty oraz na Żuławach Wiślanych (są chronione). Np. wierzby, topole, jesiony; Bogaty podszyt i bujne runo.
GRĄDY- wielogatunkowe lasy liściastej z dominacją grabu i dębu; w runie rośnie wiele roślin kłączowych i cebulkowych. Występują na niżu i pogórzach, głównie na glebach brunatnych i płowych, np. obrzeże Puszczy Białowieskiej, Puszcza Borecka, pojezierze Mazurskie i Pomorskie, Wyżyna Małopolska, Roztocze. (ok. 8% pow.Polski).
BUCZYNY- żyzne lasy liściaste i mieszane na siedliskach wilgotnych z dominacją buka. Np. na pojezierzu Pomorskim Puszcza Bukowa.
BORY MIESZANE- na terenie całej Polski na siedliskach dość ubogich, na glinach piaszczystych o głębokim poziomie wód gruntowych. Puszcza Niepołomicka, Bory Tucholskie. Np. sosna, dęby, brzoza, topola, osika, lipa drobnolistna.
BORY SOSNOWE- (ok.70% pow. Polski) w całej Polsce na ubogich glebach; sosna zwyczajna, ubogi podszyt i mały udział roślin naczyniowych w runie; zalegająca ściółka złożona z trudno rozkładających się szpilek utrudnia dostęp tlenu do gleby.


LASY GÓRSKIE- charakteryzują się układem piętrowym. W najniższych częściach gór oraz na ich przedpolu rosną lasy liściaste, wyżej mieszane, najwyżej zaś lasy iglaste. W najniższych piętrach rosną rośliny najmniej odporne które ku górze ustępują miejsca roślinom odporniejszym na znacznie ostrzejsze warunki klimatu górskiego.
*pogórze- lasy liściaste i mieszane
*regiel dolny- buczyny
*regiel górny- bory świerkowe
*piętro subalpejskie- kosodrzewina
*piętro alpejskie- łąki górskie i hale
*turnie- mchy, porosty, roślinność kwiatowa
ZBIOROWISKA BEZDRZEWNE:
- roślinność wydmowa- mikołajek nadmorski, wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna.
- roślinność wodna- rzęsa, lilie wodne, pałka wodna, tatarak, rogatek.
- roślinność szuwarna- trzcina zwyczajna, pałka szerokolistna
- roślinność torfowiskowa- torfowiska wysokie: wełnianka szerokolistna, turzyca; torfowiska niskie: mech torfowiec, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna.
- roślinność stepowa- ostnica, kostrzewa, miłek wiosenny, len złocisty
- synantropina- rośliny uprawne i chwasty.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy