profil

Genetyka.

poleca 85% 127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współczesna genetyka (znaczenie pozytywne i negatywne)
Rozwój techniki jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich latach spowodował olbrzymi postęp w dziedzinach nauki. Szczególnie dał on się
zauważyć w biologii i medycynie. Jesteśmy świadkami znacznego postępu genetyki, możemy powiedzieć: że w tej dziedzinie nauki odsłaniają się
najgłębsze tajniki ludzkiego ciała. Badania zaczynają sięgać różnych związków chemicznych w genomie ludzkim czy struktury makromolekularnej
sporządzane są również mapy genetyczne każdego człowieka. Zdobyta w ten sposób wiedza dostarcza medycynie wielu terapii i diagnostyk może ona tworzyć teraz nowe leki. W tych czasach wiele chorób uchodzi za nieuleczalne wiec mamy możliwość zwiększyć skuteczność w walce z różnymi chorobami. Wiele ludzi jest przekonanych że współczesna genetyka jest rzeczą słuszną i że jest wykorzystywana dla dobra każdego człowieka: można tu mówić o uzdrawianiu i udoskonaleniu jego naturalnego wyposażenia. Współczesna genetyka umożliwia również tworzenie nowych gatunków roślin. Zainteresowani twierdza ze można dzięki temu tworzyć więcej żywności i taniej. Mówią również ze zmniejszy to stosowanie surowców, środków chemicznych. Ale prawda jest taka, że nie znamy jeszcze skutków jej stosowania bo technologia jest zbyt młoda.
Współczesna genetyka kryje za sobą nie tylko korzyści ale równieżi zagrożenia. Istnieje prawdopodobieństwo ze może zmienić różnorodność genetyczna tzw. utrata genów. Naukowcy próbują stworzyć "Człowieka Przyszłości" programują jego kod genetyczny i ulepszają go pod każdym względem. Wizja jest kusząca ale nie trzeba wielkiej wyobraźni by zauważyć jej często powtarzające się konsekwencje. Podstawowym warunkiem badań biologicznych dla osoby , która poddaje się takim badaną. Każdy człowiek powinien być szanowany i postrzegany jako osoba obdarzona wewnętrzną wartością. Człowiek nauki powołany jest do służenia ludzką niosąc pomoc a nie zagładę.

Sekwencjonowanie genomu- odczytywanie porządku zasad w nici DNA co pozwala na rozpoznanie zależności między zapisem genetycznym a budową i funkcjonowaniem organizmu.

Terapia genowa
W ostatnich latach intensywne badania prowadzone są nad dziedziczeniem chorób nieuleczalnych. Zmierza się do wykorzystania w celu ich leczenia terapii genowej. Polegałaby ona na zamianie uszkodzonego odcinka DNA w pobranych komórkach poza organizmem, na odpowiedni odcinek, i wszczepienie go do organizmu. Nowe geny powinny wywierać efekt leczniczy, np. zmuszając komórkę do produkcji nowych białek, których brakuje w organizmie, albo - w przypadku komórek nowotworowych - powodując śmierć komórki. Wykorzystanie tej metody wydaje się możliwe przy chorobach związanych z krwią takich jak białaczka czy hemofilia. Terapia genowa jest na razie w fazie teoretycznej, ale na pewno stwarza nowe możliwości wykorzystania genów.
Zalety: ? pozwala na tworzenie zrekombinowanych genów ? osiągnięty efekt terapeutyczny jest znacznie bardziej trwały ? zapobiegać przenoszeniu wadliwego allelu na następne pokolenia
Wady: ? włączając się w przypadkowym miejscu, powodują zaburzenia w działaniu genu, co może doprowadzić do transformacji nowotworowej.

Klonowanie roślin i zwierząt- procesy mające na celu otrzymanie organizmów o tym samym materiale genetycznym. Klonami są, więc organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego, takie jak kolonie bakterii, jednokomórkowców, odrośla i rozmnóżki roślin. W przypadku zwierząt zazwyczaj stosuje się technikę polegającą na przeniesieniu jądra komórki somatycznej pobranej z klonowanego osobnika, do komórki jajowej pozbawionej jądra.
Zalety:? tworzenie genetycznie zmodyfikowanych narządów zwierzęcych nadających się na przeszczepy dla ludzi ? w biotechnologii, pozwala na stworzenie stada hodowlanego z umiejętnie dobrych osobników ? umożliwienie naukowcom wprowadzenie genów do puli genowej gatunków, które liczą już niewiele osobników ? metoda ta ograniczyłaby także transmisję chorób genetycznych jak choroba wściekłych krów.
Wady:? wytworzenie większej ilości osobników zachwiałoby ideę różnorodności genetycznej osobników w przyrodzie ? jest procedurą bardzo kosztowną i na dodatek często trzeba bardzo wielu prób ? podatność na choroby.

Organizmy transgeniczne (MGO), czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie- to takie organizmy w których genom(jądrowy) został wprowadzony fragment DNA obcy dla tego organizmu.
Zalety:? zmodyfikowane rośliny są często uodparniane na warunki klimatyczne, które nie są dla nich korzystne ? korzyścią jest poprawa składu chemicznego, wyglądu czy smaku, przykładem takiej modyfikacji jest pomidor, u którego zwiększono trwałość, dzięki czemu może on być przechowywany stosunkowo długo, co także ułatwia jego transport ? uodpornienie na powodowane przez grzyby, lub wirusy choroby ? dzięki czemu można ograniczyć żywienie sztucznych środków do ochrony roślin.
Wady:? modyfikacje prowadzą zagrożenia dotyczącego zarówno naturalnego środowiska, jak również człowieka jako konsumenta ? korzyści ekonomiczne.
Żywność GMO- to artykuły spożywcze zawierające produkty modyfikacji genetycznej lub żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt, które zostały wcześniej ulepszone technikami inżynierii genetycznej. W przypadku roślin modyfikacje mają głównie za cel zachowanie dłuższego okresu świeżości, uodpornienie na choroby, szkodniki, mróz lub zasolenie gleby. W przypadku zwierząt powodują one szybszy wzrost, uodpornienie na choroby, większą mleczność krów.
Biotechnologia i jej znaczenie- dziedzina zajmującą się " tworzeniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem dóbr użytkowych na drodze racjonalnej w oparciu o poznanie i wykorzystanie molekularnej natury przyrody ożywionej". Wyłoniona z tych badań nowa dyscyplina, inżynieria genetyczna, dysponuje obecnie metodami umożliwiającymi tworzenie nowych, nieznanych dotąd, światów ożywionych - nowych wersji organizmów żywych o korzystnych właściwościach użytkowych wykorzystywanych dla potrzeb człowieka.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty