profil

Jałta, Poczdam, Teheran – postanowienia w sprawie Niemiec i Polski

poleca 85% 583 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I. Teheran - listopad i grudzień 1943 r.


a) Niemcy: Alianci zachodni obiecali Stalinowi utworzenie drugiego frontu w Europie wiosną 1944 r. - wojska brytyjskie i amerykańskie miały zaatakować Niemcy od strony Francji.

b) Polska:
- Ustalono, że powojenna Polska zostanie "przesunięta" na zachód, na linię Odry
- Polsce miały przypaść Prusy Wschodnie i Opolszczyzna jako rekompensata za utratę Kresów Wschodnich
- Tereny zabużańskie, łącznie ze Lwowem przypadły ZSRR

II. Jałta - od 4 do 11 lutego 1945 r.


a) Niemcy:
- Podzielenie Niemiec na strefy okupacyjne: radziecką, amerykańską, brytyjską i francuską
- Berlin miał być zarządzany wspólnie
- Nałożenie na Niemcy wysokich reparacji wojennych
- Rozbrojenie i uwolnienie od nazizmu
- Ukaranie zbrodniarzy wojennych

b) Polska:
- Powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
- Zatwierdzenie przebiegu polskiej granicy wschodniej wzdłuż linii Curzona
- Odrzucenie alianckich postulatów włączenia do Polski Lwowa
- Potwierdzenie zasady rekompensaty terytorialnej dla Polski kosztem Niemiec, ustalając znaczny przyrost terytorialny na północy i zachodzie

III. Poczdam - sierpień 1945 r.


a) Niemcy:
- Zatwierdzenie podziału Niemiec na cztery strefy okupacyjne
- Zasady regulujące sytuację w kraju: denazyfikacja (likwidacja organizacji nazistowskich, osądzenie zbrodniarzy wojskowych), demokratyzacja, dekartelizacja (likwidacja zrzeszeń przemysłowych) i demilitaryzacja (rozbrojenie Niemiec)
- Reparacje wojenne
- Ustalenie wschodniej granicy Niemiec - linia Odry i Nysy Łużyckiej
- Przesiedlenie ludności niemieckiej z Czechosłowacji, Polski i Węgier do okupowanych Niemiec

b) Polska:
- Przyznanie Polsce Szczecina i ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, obszar byłego Wolnego Miasta Gdańska i południową część Prus Wschodnich
- Ustalono, że nastąpi wysiedlenie Niemców z ziem przekazanych Polsce
- Rzeczpospolita miała także otrzymać 15% reparacji wojennych przyznanych ZSRR (punkt ten nie został nigdy zrealizowany)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta