profil

Chrzest Polski

poleca 79% 2237 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Chrzest polski

Mieszko 1 przyjął chrzest 966 r. co zapewniło państwu Mieszka miejsce wśród państw chrześcijańskiej, zabezpieczając je przed przymusową chrystianizacją, a także przyczyniło się do jego wewnętrznego zespolenia. Mieszko zdecydował w 965 r. na przymierze z Czechami i małżeństwo z Księżniczką Dobrawą, a za pośrednictwem czeskim zdecydował się przyjąć chrzest. Aby uchronić państwo przed najazdem niemieckich placówek misyjnych. Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kilka wieków. Pierwszym biskupem polskim został w 968 r. Jordan. Chrzest Polski miał ogromne znaczenie, gdyż Polska została zaliczana do społeczności chrześcijańskiej, a jej władca traktowany był na równi z innymi książętami. W Polsce kościół wniósł wiele wzorów organizacyjnych. W stosunku z Niemcami chrzest zdecydowanie wzmocnił pozycje Mieszka.

Mieszko rozwiązał bezpośrednie stosunki z cesarzem, uzyskując zaszczytny tytuł przyjaciela cesarskiego.

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata