profil

Chrzest Polski - referat

poleca 85% 609 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Chrzest polski


Na wstępie wyjaśnijmy sobie encyklopedyczne wyjaśnienie Chrztu Polski (encyklopedia powszechna, encyklopedia Gazety Wyborczej).
Teraz, gdy wiemy, co o chrzcie mówią encyklopedie. Zastanówmy się do czego odnosi się, nazwa: chrzest polski?
Chrzest Polski jest to ogólnikowa nazwa wydarzeń które miały miejsce na ziemiach polskich w X wieku. Jak podaja źródła (zapiski średniowiecznych kronikarzy w tym Thietmar z Merseburga) proces ten został zapoczątkowany najprawdopodobniej w Wielka Sobotę 14 kwietnia 966 rok.
Na marginesie pragnę zauważyć że zarówno to wydarzenie jak i wszystkie inne opisywane przez średniowiecznych kronikarzy datowane jest na podstawie najważniejszych świąt chrześcijańskich tak jak w tym wypadku Wielka Sobota. Mówię to aby pokazać jak w tamtym okresie ważne było chrześcijaństwo co będzie jedną z przyczyn dla których Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest.
(W tym miejscu przytoczę fragment kroniki Thietmara).
Jak wcześniej wspomniałam proces chrystianizacji terenów państwa polskiego rozpoczął się osobistym chrztem władcy czyli Mieszka I oraz jego „dworu”(portret Mieszka). Jak do dziś uważają współcześni historycy pierwszy książę był znakomitym dyplomatą. Najlepsze szkoły dyplomacji po dziś dzień bazują na postępowaniu średniowiecznym i wydawało by się przestarzałym postępowaniu Mieszka jednak w rzeczywistości jego metody działania były skuteczne i stanowią przykład nawet w XXI wieku.
Po upadku Rzymu w 476 r. to papież był najważniejszą osobą w Europie to on mianował cesarza i królów. W czasie kiedy Mieszko chciał przyjąć chrzest cesarzem Rzymskim był Otton I który w rzeczywistości był władcą terenów Germańskich jednak panował zwyczaj że każdy następny cesarz był nazywany Rzymskim. My jako sąsiedzi Niemiec byliśmy nie jako zmuszeni przyjąć chrześcijaństwo właśnie ze względu na naszego sąsiada który gdybyśmy nie przyjęli chrztu dobrowolnie zmusił by nad to tego siłą. Ze względu na nasze spostrzeganie w stolicy apostolskiej lepsze było wybrać te pierwszą opcje. Należy również wspomnieć że nie tylko przymus Niemiec był przyczyna dla którego Mieszko chciał przyjąć chrzest. Chrystianizacja państwa w czasach tzw. „Europy kościelnej” niósł za sobą szereg oczywistych korzyści. Do których możemy zaliczyć zapewnienie bezpieczeństwa granic, poważanie w Europie i Rzymie, możliwość handlu, rozwijania państwa, prowadzenia rozwijającej polityki wewnątrz państwowej. Tutaj po raz pierwszy dostrzegamy w Mieszku znakomitego dyplomatę który stanął prze nie lada decyzją, wyboru państwa od którego przyjmiemy chrzest. W rozumieniu władcy nie dobre byłoby przyjęcie chrztu od zachodniego sąsiada (Niemiec). Uzależniło by to nas bowiem jeszcze bardziej od niego, a przecież w tamtym okresie byliśmy i tak pod jego wpływem (płaciliśmy w tym okresie takie jakby „podatki” Niemcom, które miały nas prze nimi chronić). Wybór Mieszka padł na naszego południowego sąsiada (Czechy), Mieszko wykalkulował sobie że decyzją tą zapewni sobie dodatkową korzyść jaką była bezpieczna granica południowa. W celu przyjęcia chrztu poślubił czeską księżniczkę- Dobrawę, która była zagorzałą chrześcijanką. Ślub odbył się w 965 roku (portret Dobrawy – czytasz tekst Anonima zw. Gallem).
Wszystkie opisane działania doprowadziły do sytuacji w której Polska zyskała na znaczeniu w Europie. Ustabilizowały się stosunki Polski z sąsiadami: Niemcami-jako chrześcijanom nie mogli zagrozić ani wypowiedzieć wojny oraz Czechami-od czasu ślubu z Dobrawą byliśmy swoistymi sojusznikami. Jedyne duże państwo z którymi nie mieliśmy ustosunkowanych spraw to Ruś. Jako pogańskie państwo nie respektowało (akceptowało, nie szanowało) chrześcijaństwa. Stosunkami z Rosją zajął się syn
Mieszka I.
Pomimo jednak powyżej opisanej sprawy bez apelacyjnie chrzest Polski był i nadal jest wielkim sukcesem ówczesnego władcy. Mieszko sytuacje na arenie narodowej rozegrał wzorcowo i jak wcześniej byłam skłonna zauważyć pozostaje do dziś wzorem do naśladowania.
Nie posiadamy dokładnych informacji w jaki sposób przebiegał Chrzest Polski, wiemy jedynie, że odbył się w obrządku rzymskim i najprawdopodobniej miał miejsce w Gnieźnie. Inni historycy uważają, że mógł mieć on miejsce Poznaniu.
(W tym miejscu przeczytam jeszcze jedną opinię o przypuszczalnym miejscu odbycia się chrztu Polski).
Chrzest miał ogromne znaczenie zewnętrzne o czym wcześniej wspomniałam natomiast należy być świadomym że odegrał istotna rolę w sprawach wewnątrz państwowych. Mieszko w oczach poddanych zyskał w oczach poddanych autorytet, poważanie i posłuch. Według mnie najważniejszą korzyścią przyjęcia chrztu była późniejsza możność koronacji.
(przeczytam teraz fragment tekstu poświęconego właśnie znaczeniu Chrztu Polski, o którym była przed chwilą mowa).
Pragnę na zakończenie powiedzieć iż zapoczątkowany najprawdopodobniej 14 kwietnia proces trwał prze wieki i zakończył się w wieku trzynastym. Oczywiście wszystkie informacje musimy brać w wielki nawias.

14 kwietnia 966 rok odegrał wielką rolę w budowaniu przyszłej Polski, jest pierwszą istotną data odnoszącą się do naszej historii.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 4 minuty