profil

Jagiellonowie

poleca 83% 1170 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1374-Ludwik Wegierski wydał przywilej-koszycki dla szlachty ograniczył on podatki do jednego zwanym poradnym,płacić za wyprawy wojenne poza granice kraju,oraz za własne pieniądze wykupywać pojmanych do niewoli szlachciców.1385-polska i litwa podpisały umowe w Krewie określającą warunki przyszłej unii.1386-podpisano akt uni na warunkach okreslających w Krewie.1400-Jagieło zreformował akademie krakowską.(uniwersytet Jagieloński)1409-Polska i Litwa stoczyły wielka wojnę z zakonem.1411-podpisano pierwszy pokój toruński.1414-1418-sobór w Konstancji.1430-33-przywilej jagielońsko-krakowski.1440-Warneńczyk został powołany na tron Węgier.1444-armia węgierska dowodzona przez Władysławaponiosła klęske w bitwie z turkami pod warną.Król zginął.1453-1454-król Kazimierz Jagielończyk dokonał inkorporacji Prus do Polski. 1466-drugi pokoj torunski.UNIA-związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń. UNIA PERSONALNA -związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych rządów.PRZYWILEJ-dokument królewski nadający szczegulne uprawnienia jakieś osobie lub grupie ludzi.POSPOLITE RUSZENIE-szlachta miała obowiązek stawić się konno i zbrojnie w wyznaczonym miejscu.KONTRYBUCJA-danina pieniężna nakładana przez zwycięzcę przez pokonane państwo.JANCZAR-żołnierz piechoty tureskiej który w dzieciństwie został odebrany od chrześcijańskiej rodziny w wychowany na dobrego muzumana.SYŁTAN-władca turcji.MONARCHIA ELEKCYJNA-władca pochodzi z wyboru.SZLACHTA-kiedyś wojsko lecz po otrzymaniu przywilejów od królów-szlachta.DEMOKRACJA SZLACHECKA-dominującą role w polityce i gospodarce odgrywa szlachta.PAŃSZCZYZNA-prawo które kazało chłopowi przepracować jeden dzień lub więcej w tyg. za darmo dla swojego pana.FOLWARK-gospodarstwo wiejskie należące do pana(60-80h)INKORPORACJA-przyłączenie jakiegoś terytorium do innego.DZIESIĘCINA-podatek płacony na rzecz kościoła, wynoszący dziesiątą część czyichś zbiorów lub dochodów. Bogurodzica to najdawniejsza ze znanych polskich pieśni religijnych, a jednocześnie wybitne arcydzieło poezji średniowiecznej.CECHY ROMAŃSKIEGO: -kościoły z figur geometrycznych-okrągły łuk wieńczy okna i portale-treści moralizatorskie-sklepienia: krzyżowe i kolebkowe np. Drzwi gnieźnieńskieCECHY GOTYCKIEGO:- sklepienia: krzyżowo-żebrowe, gnieźnieńskie-trójkątne zwieńczenia nad portalami i oknami –witraże -przewaga pionu, wysmukłość np. Ołtarz Mariacki w Krakowie, Wit Stwosz

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta