profil

Okres Napoleoński

poleca 83% 296 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Napoleon Bonaparte- urodził się w 1769 na Korsyce, która wówczas należała do Francji Jego Kariera rozpoczęła się w 1796- Napoleon miał wtedy 27 lat dowodził siłami rewolucyjnej armii francuskiej. 1804- Wprowadzono nowy zbiór praw zwany kodeksem Napoleona 1807- Bitwy pod Iławą pruską i frydlandem (zwycięstwo Napoleona) Jan Henryk Dąbrowski- (1755-1818)- generał twórca legionów polskich we Włoszech. 1797 walczył we Włoszech dowodząc legionami. W 1806 r zorganizował na wezwanie Napoleona powstanie wielkopolskie przeciw Prusom. W 1813 został mianowany przez Napoleona naczelnym wodzem wojsk Polskich 1797- podpisanie umowy przez Jana Henryka Dąbrowskiego z rządem republiki Lombardzkiej Józef Wybicki- (1747-1822)- działacz polityczny, pisarz, poseł na sejm wielki uczestnik powstania Kościuszkowskiego. Twórca naszego Hymnu narodowego. 1797- Józef Wybicki Ułożył słowa do Mazurka w lipcu Współtwórcami legionów polskich byli Karol Kniaziewic i Józef Wybicki. 1807- Konstytucja księstwa warszawskiego nadana przez Napoleona 1807- powstała izba edukacyjna ze Stanisławem Potockim na czele. 1809- Bitwa pod Raszynem nie została rozstrzygnięta Polaków było 18 tys. a Austryjaków 32 tys. 1809- Bitwa pod Wagramem zwycięstwo Napoleona 1809- Podpisanie pokoju w Schonbrunn Francji- Austria Aleksander I-(1777- 1825)- Cesarz Rosji od 1801 król polski od 1815 na początku swego panowania w Rosji zwolennik liberalnych reform. Jako władca królestwa polskiego nadał mu liberalną konstytucje z która potem się nie liczył. Zmarł w tajemniczych okolicznościach Michał Barcalaya de Tolly- Generał dowodzący rosyjską armią liczącą 220 tys. żołnierzy. 1812- W sierpniu pod Smoleńskim Napoleon rozbił część wojsk rosyjskich i mógł kontynuować marsz. Michał Kutuzowy- Feldmarszałek, dowódca rosyjskiej armii, w marszu Napoleona na Moskwę- zastosował taktykę spalonych ziemi. 1812 wrzesień- armia rosyjska i wielka armia Napoleona starła się pod Borodio bitwa trwała 3 dni- zwycięstwo Napoleona 1813- Bitwa pod Lipskiem nazwana ?Bitwą narodów? (w październiku)- klęska Napoleona Podczas bitwy narodów Napoleon mianował księcia Józefa Poniatowskiego na marszałka Francji. Po przegranej bitwie Napoleon dostał we dożywotnie władanie wyspę Elbę. Ludwik VIII (1755-1824)- król Francji od 1814 r. 1815 (18 czerwca)- Bitwa pod Waterloo w Belgii klęska Napoleona 1821 (maj)- Napoleon zmarł na wyspie Św. Heleny

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna
Historia Polski