profil

Okres napoleoński i kongres wiedeński.

poleca 85% 263 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

- Na mocy konstytucji z 1795 rządy we Francji objął Dyrektoriat.
- 1799-Napoleon przeprowadza zamach stanu i zmusza członków rządu do rozwiązania Dyrektoriatu.
- 1804(2 grudnia) w Paryżu papież Pius VII koronował Napoleona na cesarza Francuzów
- 1812(24 czerwca) armia francuska przekroczyła granice z Rosją. Zima oraz wyczerpanie wojska przyniosły Napoleonowi porażkę. W konsekwencji Napoleon abdykował(w czerwcu 1814).
- 1797-pokój w Campo Formio.
- 1802-Francuzi podpisują pokój z Anglikami w Amiens (odzyskali większość swoich kolonii).
- W okolicach Austerliz(Sławkowo) doszło do bitwy zwanej ^bitwą trzech cesarzy^
- 1804-wprowadzono kodeks prawa cywilnego , nazwany Kodeksem Napoleona(wprowadzono w nim wolność osobistą, wolność wyznania i równość wszystkich obywateli wobec prawa).
- 1805-bitwa morska pod Trafalgarem(Anglia odniosła zwycięstwo)
- 1812-bitwa pod Borodino(armia francuska i rosyjska ponoszą olbrzymie straty)
- 1813-bitwa narodów pod Lipskiem-armia napoleońska poniosła klęskę


REFORMY NAPOLEONA :

- nowy podział administracyjny państwa na departamenty, powiaty i gminy na czele których stali prefekci, podprefekci, merowie(byli oni nominowani przez Napoleona).
- Aparat policyjny ingerował w sprawy życia publicznego i osobistego obywateli.
- Zniesiono wolność prasy(pozostał tylko MONITOR).
- Cenzura książek i podręczników szkolnych


KONGRES WIEDEŃSKI

- 1814-rozpoczęcie obrad kongresu
- wprowadzenie zasady legitymizmu i równowagi sił oraz przywrócenie dynastii obalonych przez Napoleona
- 1815-Napoleon wraca do Francji
- 1815-Austria, Rosja i Prusy utworzyły Święte Przymierze, strzegące starego porządku w Europie.PROBLEMATYKA OBRAD KONGRESU

- sprawy dyplomatyczne
- wolność żeglugi
- przywrócenie granic państw europejskich sprzed rewolucji
- handel niewolnikami

- LEGITYMIZM-(opracowany przez Karola Talleyranda)-żaden z władców nie mógł być usunięty przez poddanych(restauracja Burbonów we Francji).
- RÓWNOWAGA SIŁ-głownie zabiegała Anglia ,obawiając się nadmiernego wzrostu znaczenia któregoś z państw europejskich.

Obie te zasady miały pomóc w zachowaniu pokoju.

ATAK ARMII NAPOLEOŃSKIEJ

- Ligny- Napoleon zaatakował wojska pruskie
- Waterloo-klęska armii napoleońskiej

POSTANOWIENIA TERYTORIALNE

- Związek Niemiecki-zwierzchnictwo przyznano Austrii( utworzony z 34 państewek niemieckich oraz 4 wolnych miast).
- We FfM miał obradować 2-izbowy parlament-Bundestag

DRUGI POKÓJ PARYSKI

- 20 listopada 1815-podpisano drugi pokój paryski


ŚWIĘTE PRZYMIERZE-miało on gwarantować bezpieczeństwo przywróconym na trony monarchom i zapobiegać rewolucjom na kontynencie europejskim.(1815 rok -podpisany ten akt został przez Austrie, Prusy i Rosję).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty