profil

Okres Napoleoński

poleca 82% 722 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1795- 1799- Rządy dyrektoriatu we Francji
1797- generał Jan Henryk Dąbrowski zorganizował Legiony Polskie we Włoszech
1799- Ustanowienie przez Napoleona Bonaparte rządów konsulatu
1804- Koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
1804- Ogłoszenie kodeksu Napoleona 1805- Zwycięstwo Napoleona nad Austrią i Rosją pod Austerlitz
1807- Pokój francusko- rosyjski w Tylży
1807- Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1807- 1848- Przeprowadzenie reformy uwłaszczeniowej w zaborze pruskim
1809- Wojna z Austrią; Księstwo warszawskie powiększono o część Małopolski
1812- Nieudana wyprawa Napoleona na Rosję (bitwy pod: Smoleńskiem, Boroldino i Berezyną)
1813- Porażka Napoleona w bitwie pod Lipskiem
1814- Abdykacja Napoleona; władzę przejął Ludwik XVIII Burbon a Napoleon zostaje zesłany na wyspę Elbę
1814- 1815- Obrady kongresu wiedeńskiego
1815- ?100 dni? Napoleona i klęska pod Waterloo Napoleon zostaje zesłany na wyspę Św. Heleny
1815- Zawiązanie świętego przymierza.
1815- Z terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego zostały utworzone: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna
Historia Polski