profil

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji - Mezopotamii, Egiptu, Indii i Chin

poleca 80% 1892 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie

Mezopotamia- to ziemia leżąca między dwiema rzekami: Tygrysem i Eufratem, stąd nazwa Międzyrzecze. W starożytności istniało na tym terenie wiele państw sumeryjskich, a później semickich. Pierwszym ludem, który zamieszkiwał Mezopotamię, byli Sumerowie. Stworzyli oni najstarszą cywilizację, istniejącą od 3500 do 2000 r. p.n.e. Panowanie Sumerów na obszarze Międzyrzecza zostało zastąpione rządami dynastii semickich związanych z dziejami Babilonu (2000-539 r. p.n.e.).

Sumerowie pozostawili po sobie sztukę budowania miast z suszonej cegły.

Wznosili także monumentalne budowle zwane zigguratami, na wierzchołku których znajdowały się świątynie ku czci boga nieba.

Sumerowie pozostawili po sobie praktyczną wiedzę o nawadnianiu i produkcji kolorowego szkła. Wykazali zatem dużą pomysłowość w dziedzinie rzemiosła. Wynaleźli również koło garncarskie i zdobyli barwnie w figuralne oraz geometryczne wzory ceramikę.

Jednak największy podziw wzbudzają dokonania Sumerów w dziedzinie nauki. Ich wiedza matematyczna i geometryczna miała przede wszystkim wymiar praktyczny. Sumerowie musieli bowiem wiedzieć, ile cegieł potrzeba do budowy świątyni oraz ile ziarna trzeba przechowywać do obsiania „boskich pól” przy świątyniach. Już na piktograficznych tabliczkach z IV tys. P.n.e. powierzchnie były wyrażane iloczynem długości i szerokości. Znali także obliczanie stosunku obwodu koła do jego średnicy, co ułatwiało obliczenie zawartości spichlerza. Sumeryjskim wynalazkiem było pismo oraz sposób liczenia systemem sześćdziesiętnym, czego pozostałością jest podział koła na 360 stopni oraz jednostki czasu: godziny, minuty i sekundy.

W okresie sumeryjskim ludność Mezopotamii oddawała cześć siłom natury: niebu i wiatrowi, Księżycowi i Słońcu, wodom i górom. Z czasem bogowie byli przedstawiani w postaci ludzkiej, a ich świat odzwierciedlał świat ziemski.

Egipt


Egipt powstał pod koniec czwartego tysiąclecia p.n.e. Istniały nad Nilem dwa królestwa; północne i południowe. Zjednoczył je władca południa- Meues. Uprawa ziemi rozwijała się tylko nad Nilem, który wylewał co roku, nanosząc żyzny muł. Nil wyznaczał rytm życia Egipcjan. Na początku III tysiąclecia p.n.e. doszło do zjednoczenia Egiptu górnego i Egiptu dolnego. Na czele państwa stał faraon. Sam ustanawiał prawa. Był sędzią i zwierzchnikiem wojska. Wolę faraona wykonywali urzędnicy. Zajmowali się oni różnymi dziedzinami gospodarki: rolnictwem, handlem, skarbem, itd... Również kobiety z zamożnych rodzin posiadały silną pozycję, ponieważ majątek dziedziczony był w linii żeńskiej. Kapłani mieli duże znaczenie w państwie. Opiekowali się świątyniami. Byli doradcami faraona. Największą część społeczną stanowili rzemieślnicy i chłopi. Za pomocą prymitywnych narzędzi uprawiali ziemię. Hodowali bydło, owce i drób. Dobrze rozwijało się jubilerstwo, tkactwo, kamieniarstwo. Importowano dobre gatunki drewna. Oddziały wojskowe tworzono także z jeńców i najemników. Większą część armii stanowiła piechota. Nowością były jako wozy bojowe- rydwany. Egipcjanie czcili siły przyrody, symbolizujące często postacie zwierząt. Każde miasto miało swojego boga opiekuna. Wierni nie mieli wstępu do świątyni, stali na dziedzińcu. Najważniejsi bogowie np. Amon, Re, Ptach i Set. Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe. Wierzyli że dusza tak długo dopóki ciało nie ulegnie rozkładowi. Bogaci ludzie budowali dla siebie okazałe grobowce. Dla władców wznoszono piramidy. Stosowane przez Egipcjan pismo nazywano hieroglifami. Każdy wyraz oznaczony był rysunkiem. Pisano od strony lewej do prawej. Do pisania używano łodygi sitowia. Sztuka pisania była trudna to też zajmowali się nią zawodowi pisarze. Nauka w Egipcie była potrzebna w gospodarce. Do ściągania podatków, budowy piramid wymagana była znajomość matematyki. Dużym osiągnięciem było wynalezienie kalendarza słonecznego. Dobrze rozwinęła się medycyna. Potrzebna była przy balsamowaniu zwłok. Do dziś zachowały się spisy chorób wykaz leków a także opisy leczenia.

Indie


Pierwszych śladów cywilizacji indyjskiej należy szukać prawie 2500 lat p.n.e. W miastach wybudowano ogromne budowle. Ta cywilizacja cechowała się też wysokim poziomem higieny, o czym świadczą łazienki znajdujące się w mieszkaniach. Także rolnictwo było dobrze rozwinięte. Ta kultura, stojąca na wysokim poziomie, została zniszczona około XVIII wieku p.n.e. Najeźdźcy dokonali podziału państwa na cztery warny. Do najważniejszej z nich przypisana była grupa kapłanów oraz filozofów, w drugiej znajdował się władca, urzędnicy oraz żołnierze, do trzeciej należeli rolnicy z kupcami, a do ostatniej - grupa rzemieślników.Tradycja, która została zachowana w księgach Wedy stanowi najstarszą religię na świecie , a jest nią hinduizm. Dla Hindusów Weda stanowi słowo objawione. Ludzie mieszkający w Indiach wierzyli, iż każdy człowiek, kiedy umrze objawia się w kolejnym, innym już ciele. W hinduizmie cześć bogom wierni oddają indywidualnie. Hindusi mocno wierzą w to, że rzeka Ganges to święta rzeka, a obmywanie się w jej wodzie prowadzi do oczyszczenia z wad. Indie są kolebką nie tylko hinduizmu, ale też buddyzmu, który jest jedną z największych i najważniejszych religii światowych. Za twórcę buddyzmu uważa się Siddhartę zwanego inaczej Buddą. Przez długi czas wędrował w towarzystwie swoich uczniów, nauczając napotkanych ludzi. Budda głosi, że każdy człowiek jest w stanie uwolnić się od cierpienia, kiedy wyzbędzie się różnych potrzeb i pragnień. Zgodnie z ta wiarą człowiek nie powinien zabijać każdej żywej istoty, nie może też kraść ani mówić nieprawdę. Do najważniejszych cech wiernych zalicza się: życzliwość, współczucie, radość oraz spokój. Po śmierci Buddy wierni otoczyli go czcią równą bogu.

Chiny


Chiny położone są w Azji Wschodniej. Cywilizacja chińska jest zaliczana do najstarszych cywilizacji na świecie. Następował tu rozkwit handlu. Przez wieki powstawały tu lokalne królestwa, a ich zjednoczenia dokonał władca Tsin. Wznoszono także ogromne miasta, które był otoczone pasem potężnych murów obronnych. Chińczycy wydobywali sól kamienną. Na wysokim poziomie stała też metalurgia. Mieszkańcy Chin trudnili się również wytapianiem figurek, nieobca była im też technika wyrabiania porcelany. Zajmowali się produkcją cennej tkaniny, jaką był jedwab. Uprawiali też pola ryżowe. Urzędnicy byli całkowicie podporządkowani woli cesarza. Posiadali jednak większą władzą, aniżeli grupa kapłanów. W Chinach dominującymi religiami były: hinduizm, buddyzm oraz konfucjonizm. Za osiągnięcia cywilizacji chińskiej uchodzą: wybudowanie Wielkiego Muru Chińskiego, który zachował się do naszych czasów. To Chińczycy uważani są za odkrywców druku. Dokonali też opracowania własnego pisma. Chińczycy piszą z góry do dołu, w kolumnach oraz od prawej do lewej strony. Chińczycy są także wynalazcami papieru. Jako pierwsi wyprodukowali też proch strzelniczy. Przyczynili się również do rozwoju medycyny. W lecznictwie wykorzystywali nie tylko rośliny, ale też substancje o pochodzeniu zwierzęcym lub mineralnym. Do dnia dzisiejszego zachowała się akupunktura. Urządzenia, które odnotowują trzęsienia ziemi także powstały w Chinach. Niezwykle znane i popularne są również chińskie sztuki walki.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata