profil

Rosja, Austria, Prusy w XVIII w. Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?

poleca 84% 724 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?
Rosja w XVIII w.
W XVIII wieku największymi władcami byli Piotr I Wielki i Katarzyna II Wielka. Przeprowadzono reformy administracyjne i prowadzono politykę ekspansywną (zdobywanie nowych terenów). Wprowadzono samodzierżawie - monarchie absolutną. Rozwój szkolnictwa. Europejska moda.
Austria w XVIII w.
Maria Teresa Habsburg i Józef II Habsburg - najważniejsi władcy Austrii XVIII wieku. Maria Teresa utworzyła Radę Państwa, Zjednoczoną Austriacko - Czeską Kancelarie Nadworną i Nadworną Izbę Skarbową. Nałożyła podatki na szlachtę i duchowieństwo. Józef przeprowadził laicyzacje państwa czyli pozbawienie wpływów kościoła. Potęga była związana z oszczędnością, m. in. w handlu zagranicznym. Dzięki tym pieniądzom można było stworzyć pokaźną armię.
Prusy w XVIII w.
Rządzili Fryderyk Wilhelm I i Fryderyk II Wielki. Rozwój armii i zbrojenie się. Polityka ekspansywna.

Podsumowanie:
W tych trzech państwach występowała Monarchia absolutna oświeceniowa - władca jest pierwszym urzędnikiem scentralizowanego państwa. W absolutyzmie oświeconym panowały, zgodne z ideologią Oświecenia, tendencje do reformy całokształtu życia społecznego i gospodarczego, realizowanego przez rozbudowany aparat biurokratyczny. Absolutyzm oświecony najbardziej wyraźne formy przybrał w Królestwie Prus za panowania Fryderyka Wielkiego i w Austrii pod rządami Józefa II.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia Polski