profil

Twórcy biologii

poleca 85% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Arystoteles

Hipokrates – etyka lekarska
Arystoteles – pierwszy system klasyfikacji roślin i zwierząt, współzależność budowy i funkcja poszczególnych cz. ciała
Galen – podstawy anatomii, fizjologii człowieka oraz zwierząt
Vesalius – opisał dokładniej budowę człowieka
Jansen – pierwszy mikroskop
Harley – przedstawił krwioobieg i wyjaśnił pracę serca
Leeuwenhoek – zaobserwował w kropli wody pierwotniaki, krwinki czerwone, plemniki i nazwał je wymoczkami
Ray – podał definicję gatunku
Linneusz – ogłosił dzieło, w którym przedstawił klasyfikację roślin i zwierząt, wprowadził nowoczesne nazewnictwo gatunków i jako pierwszy zaliczył człowieka do zwierząt
Ingenhousz – udowodnił znaczenie światła i chloroplastów w procesie asymilacji dwutlenku węgla, odkrył, że rośliny oddychają
Pasteur – podstawy nowoczesnej kriobiologii (drobnoustroje) i immunologii (odporność), fermentacja, szczepienia przeciw wąglikowi, różycy świń i wściekliźnie, udowodnił, że żywe organizmy nie powstają z martwej materii (teoria samorództwa)
Darwin i Wallace – teoria ewolucji biologicznej
Mendel – dziedziczenie cech
Murray – pierwsze przeszczepy
Arber i Smith – inżynieria genetyczna

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty: