profil

Konspekt lekcji języka angielskiego w I klasie gimnazjum- "be" negative, questions and answers

poleca 85% 339 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Małgorzata Kobińska
Nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkół w Serokomli

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa: I gimnazjum
Szkoła Zespół Szkół w Serokomli
Czas: 45 min.

Temat: Grammar ? ?be? negative, questions and answers

Cel główny:
Uczeń potrafi użyć zaprzeczenia ze względu na cel wypowiedzi, zadać pytanie orz na nie odpowiedzieć.

Cele operacyjne:
- uczeń poznaje zaprzeczenia czasownika ?być?,
- uczeń potrafi używać zaprzeczenia czasownika ?być? w zdaniu,
- uczeń potrafi zadać poprawnie pytanie,
- uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie,
- uczeń doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
- uczeń doskonali mówienie,
- uczeń poprawnie zapisuje stosowane w czasie lekcji wyrazy, wyrażenia oraz zwroty,
- uczeń rozumie pisemne polecenia,

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,

Metody:
- lingwistyczne (komunikatywne),
- podające (objaśnienia),
- praktyczne,

Środki dydaktyczne:
podręcznik - Connections 1, zeszyt ćwiczeń - Connections 1, płyta CD, tablica,

Przebieg lekcji:

Tok lekcji oraz Czynności ucznia
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności,

2. Sprawdzenie pracy domowej (u każdego ucznia w czasie trwania lekcji),

3. Warm-up ? rozgrzewka językowa - Uczniowie przypominają sobie członków rodziny oraz zaimki dzierżawcze.

4. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Uczniowie zapisują temat lekcji do zeszytu.

5. Zad. 6/13 - Uczniowie uzupełniają tabelką negatywną formą czasownika ?be?

6. Zad. 7/13 - Uczniowie piszą przeczące zdania.

7. Zad. 3/119 - Uczniowie uzupełniają zadania przeczące.

8. Zad. 8/13 - Uczniowie uzupełniają tabelkę pytaniami i krótkimi odpowiedziami.

9. Zad. 9/13 - Uczniowie układają wyraz w kolejności aby utworzyły zadania i zapisują je w zeszycie

10. Zad. 10/13 - Uczniowie piszą pytania o członkach rodziny oraz na nie odpowiadają na podstawie tekstu z zad. 4/12.

11. Zad. 1/120 - Uczniowie uzupełniają zadanie pytaniami i krótkimi odpowiedziami.

12. Praca domowa, objaśnienie
Zad. 7/11 ? zakreślanie odpowiedniej formy czasownika,
Zad. 8/11 ? uzupełnianie zdań przez wstawienie formy przeczącej,
Zad. 9/11 ? poprawianie zdań po podstawie tekstu,
Zad. 10/11 ? pisanie krótkich odpowiedzi,
Zad. 11/11 ? pisanie odpowiedzi na pytania na podstawie podanych informacji.

13. Podsumowanie - Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące tematu lekcji,

14. Ocena pracy uczniów

15. Zakończenie zajęć

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy