profil

Religie w Indiach

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Braminizm- nazwa nadana w europejsikm religioznastwie XIX w. hipotetycznemu, lokowanmu między X a V w.p.n.e. stadium przejściowemu pomiędzy wedyzmem, a hinduizmem. Wyróżniać by go miała znaczna rytualizacja życia religijnego-skomplikowane obrządki ofiarne sprawowane przez wyspecjalizowanych kapłanów-braminów, na rzecz przedstawicieli różnych warstw osiadłego i ustabilizowanego w swej strukturze społeczeństwa. Główną cechą charakteryzującą braminizm była ofiara, a reprezentatywnymi pismami-brahamy.

Podoba się? Tak Nie