profil

Kalendarium (od 1863 do 1945)

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe II Powstanie Śląskie III powstanie śląskie

22.01.1863r. wybuch powstania styczniowego
1864r. powstanie I Międzynarodówki
1867r. początki autonomii galicyjskiej
1870-1871 wojna francusko-pruska
1871r. utworzenie Cesarstwa Niemieckiego
1879r. utworzenie Trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry, od 1882r. Włochy)
1882r. I Proletariat
1871-1875 Kulturkampf
1885r. rugi pruskie
1892r. powstanie PPS
1893r. powstanie SDKP i Ligi Narodowej
1895r. powstanie Stronnictwa Ludowego
1897r. powstanie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
1900r. powstanie SDKPiL
1905-1907 rewolucja w Rosji
1907r. Trójporozumienie. Rozłam w PPS na PPS-Frakcje Rewolucyjną
16.08.1914r. powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego
1914r. wybuch I wojny światowej
12.1915r. okupacja Królestwa przez wojska państw centralnych
05.11.1916r. akt 5 listopada
15.08.1917r. powstanie Komitetu Narodowego Polski
06.04.1917r. przystąpienie USA do wojny
1917r. wybuch rewolucji w Rosji i obalenie caratu
6/7.11.1917r. wybuch rewolucji październikowej
08.01.1918r. orędzie prezydenta Wilsona
28.10.1918r. utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej
07.11.1918r. powstanie Tymczasowego Ludowego Rządu Republiki Polskiej w Lublinie
28.06.1919r. traktat wersalski
20.02.1919r. Mała Konstytucja
08.1919r. pierwsze powstanie śląskie
1919-1921 wojna polsko-radziecka
1919r. narodziny faszyzmu we Włoszech
10.07.1919r. reforma rolna
11.07.1920r. plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, zakończony przegrana dla Polski
10.07.1920r. uchwała reformy rolnej
19.20.08.1920r. drugie powstanie śląskie
11.07.1920r. plebiscyt na Warmii i Mazurach
19.02.1921r. układ polsko - francuski
18.03.1921r. pokój w Rydze
20.03.1921r. plebiscyt na Górnym Śląsku
17.03.1921r. konstytucja marcowa
2/3.05.1921r. trzecie powstanie śląskie
30.12.1922r. Rosja ZSRR
1922r. układ w Rapallo i konferencja w Genui
28.12.1925r. przyjęcie ustawy o parcelacji
1925r. układ w Locarno
12-14.05.1926r. przewrót majowy
02.08.1926r. nowelizacja konstytucji marcowej
12.1927r. utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
1928 powstanie Centrolewu
1928r. pakt Brianda-Kelloga
11.1930 wybory brzeskie
1930r. kongres Centrolewu w Krakowie
1929-1933r. światowy kryzys ekonomiczny
1932r. pakt o nieagresji z ZSRR
30.01.1933r. Hitler kanclerzem III Rzeszy
1934r. polsko niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy
07.03.1936r. remilitaryzacja Nadrenii
1936-1937 powstanie „osi Berlin-Rzym -Tokio”
1936-1939 wojna domowa w Hiszpanii
29-30.09.1938r. konferencja monachijska
09.11.1938r. „kryształowa noc” pogrom Żydów
15-16.03.1939r. zajęcie Czechosłowacji przez wojska niemieckie
22.03.1939r. zajęcie Kłajpedy przez wojska niemieckie
23.08.1939r. pakt Ribbentrop-Mołotow
25.08.1939r. polsko-brytyjski układ sojuszniczy
01.09.1939r. wybuch pierwszej wojny światowej
09-18.09.1939r. bitwa pod Bzurą
17.09.1939r. Agresja ZSRR na Polskę
28.09.1939r. kapitulacja Warszawy
30.09.1939r. utworzenie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej we Francji
2-5.10.1939r. bitwa pod Kockiem
13.11.1939r. utworzenie Związku Walki Zbrojnej, komendantem głównym został gen. Sosnkowski
30.11.1939r. atak ZSRR na Finlandie
09.04.1940r. agresja niemiecka na Danię i Norwegie
10.05.1940r. zajęcie Luksemburga, Belgii i Holandii
27.05.1940r. bitwa flandryjska
06.1940r. atak na Litwę, Łotwę i Estonię
22.06.1940r. zajęcie Francji
08.08.1940r. „Luftwaffe” rozpoczęła nalot na Anglie
27.09.1940r. pakt trzech (Włochy, III Rzesza i Włochy)
28.10.1940r. atak na Grecję
1940-1941 deportacje w głąb Rosji
17.04.1941r. zajęcie Jugosławii
20.05.1941r. inwazja na Kretę
22.06.1941r. atak Niemiec na ZSRR
30.07.1941r. układ Sikorski-Majski
12.08.1941r. podpisanie Kart Atlantyckiej prze Churchilla i Roosevelta
07.12.1941r. atak wojsk japońskich na Pearl Harbor
05.01.1942r. utworzenie PPR
01.1942r. załamanie się planu „wojny błyskawicznej” Niemców pod Moskwą
14.02.1942r. ZWZ zmieniony na AK, dowódcą został gen. Grot-Rowecki
3-6.06.1942r. bitwa o Midway
01.1943r. konferencja w Casablance
02.1943r. klęska Armii Paulusa pod Stalingradem
19.04.1943r. powstanie w getcie warszawskim
04.07.1943r. śmierć gen. Sikorskiego w Gibraltarze
10.07.1943r. lądowanie aliantów na Sycylii
03.09.1943r. rozejm rządu włoskiego z aliantami
12-13.10.1943r. bitwa pod Lenino
28.11-01.12.1943r. konferencja w Teheranie
1943r. walka na łuku Kurskim
5/6.06.1944r. inwazja w Normandii
1.01.1944r. w noc sylwestrową powstała Krajowa Rada Narodowa
09.01.1944r. utworzenie Rady Jedności Narodowej
21.07.1944r. powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, przewodniczący Edward Osóbka-Morawski
01.08.1944r. wybuch powstania warszawskiego
17-26.09.1944r. bitwa o Arnhem
02.10.1944r. kapitulacja dowództwa powstania warszawskiego
23-26.10.1944r. największa bitwa morska pod Leyte
12.1944r. kontrofensywa niemiecka w Ardenach
4-11.02.1945r.- konferencja na Jałcie
19.02.1945r. oficjalny rozkaz gen. Okulickiego o rozwiązaniu AK
16.04.1945r. operacja berlińska
08.05.1945r. kapitulacja III Rzeszy
21.06.1945r. porozumienie moskiewskie w sprawie utworzenia TRJN
26.06.1945r. Karta Narodów Zjednoczonych
28.06.1945r. powstanie Tymczasowego Rządy Jedności Narodowej
01.07.1945r. rozwiązanie Rady Jedności Narodowej
17.07-02.08.1945r. konferencja w Poczdamie
15.08.1945r. cesarz Hirohito ogłasza kapitulacje Japonii
22.08.1945r. reaktywacja działalności PSL
02.09.1945r. gen. MacArthur przyjmuje kapitulacje Japonii, koniec II wojny światowej

Podoba się? Tak Nie