profil

Czas Present Continuous

poleca 82% 880 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

FORMA
Osoba + am/are/is + Czasownik + ing

Zdanie twierdzące


Liczba pojedyncza


I

am studying

English.

Ja uczę się angielskiego.

You

are studying

English.

Ty uczysz się angielskiego.

He

She

It

is studying

English.

On/ona/ono uczy się angielskiego.


Liczba mnoga


We

You

They

are studying

English.

My uczymy się angielskiego.

Wy uczycie się angielskiego.

Oni uczą się angielskiego.


Zdanie przeczące


Liczba pojedyncza


I

am not studying

English.

Ja nie uczę się angielskiego.

You

aren't studying

(aren't = are not)

English.

Ty nie uczysz się angielskiego.

He

She

It

isn't wearing

(isn't = is not)

English.

On/ona/ono nie uczy się angielskiego.


Liczba mnoga


We

You

They

aren't studying

English.

My nie uczymy się angielskiego.

Wy nie uczycie się angielskiego.

Oni nie uczą się angielskiego.


Pytania


Liczba pojedyncza


Am

I

studying

English?

Czy ja uczę się angielskiego?

Are

you

studying

English?

Czy ty uczysz się angielskiego?

Is

he

she

it

studying

English?

Czy on/ona/ono uczy się angielskiego?


Liczba mnoga


Are

we

you

they

studying

English?

Czy my uczymy się angielskiego?

Czy wy uczycie się angielskiego?

Czy oni uczą się angielskiego?


UŻYCIE


Czas Present Continuous dotyczy obecnej chwili i jej obrębu. Czyli to, co dzieje się teraz, ale ten moment „teraz” może trwać nawet miesiąc, czy rok. Określa on czynność, która jest tymczasowa. Np. "czytam książkę" jest sytuacją tymczasową, która się zmieni, kiedy ją przeczytam. Mogę w między czasie oglądać telewizję i wychodzić z domu, ale dalej mówię - "I'm reading a book". Wyrażam przez to tymczasową sytuację - nie w tym momencie, ale w obrębie teraźniejszości. Present Continuous zazwyczaj używa się z czasownikami, które wyrażają jakąś akcję. Kiedy mówię "I'm smelling" - wyrażam jakąś akcję - w tym wypadku "wącham"; "I'm feeling" - dotykam. Oczywiście są też inne znaczenia tych czasowników i niekoniecznie wyrażają one akcję.

RÓŻNICA POMIĘDZY PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS
Czasu Present Simple używamy do wyrażania czynności, które są wykonywane regularnie, rutynowo, co jakiś czas:
- I always watch TV in the evening.
- She rarely listens to jazz music.

Czasu Present Continuous używamy do wyrażania:
1. Czynności, które są wykonywane w tym momencie.
I'm watching TV. (Oglądam telewizję.)
She's going to school. (Ona idzie do szkoły.)
They're playing cards. (Oni graja w karty.)

2. Czynności, które są wykonywane w obrębie teraźniejszości.
He's living In Warsaw. (On mieszka w Warszawie. - tylko w obrębie tego czasu, wiec jest to sytuacja tymczasowa.)
We're reading "War and Peace". (Czytamy "Wojnę i Pokój". - niekoniecznie w tym momencie. Zaczęliśmy ale jeszcze nie skończyliśmy.)
He's repairing his car. (On naprawia swój samochód. - patrz wyżej.)

3. Przyszłości ( zaplanowane zdarzenia, plany na 100%)
I'm leaving to London tomorrow. (Jutro wyjeżdzam do Londynu.)
She's taking grammar test on Friday. (Ona ma klasówkę z gramatyki w piątek.)
Are you working next month? (Czy pracujesz w przyszłym miesiącu?)

WYJĄTKI


1. Czasowniki odwołujące się do zmysłów (słuch, smak, wzrok, dotyk, węch) są używane w Present Simple. Użycie tych czasowników w Present Continuous zmienia ich znaczenie.
- hear (słyszeć) - (użycie tego czasownika w formie "continuous" oznacza coś innego. "I'm hearing his voice" - słyszę jego głos - ale nikt inny go nie słyszy - mam mały problem w swojej głowie)
- smell (pachnieć) - ("I'm smelling coffee" - wącham kawę - zmienia się znaczenie czasownika, który teraz wyraża jakąś akcję. W znaczeniu "pachnieć" - zawsze Present Simple).
- see (widzieć) - ("She's seeing him" - ona się z nim spotyka. W znaczeniu "widzieć" - zawsze Present Simple).
- feel (czuć) - (czasownik ten może oznaczać "czuć" jak również "dotykać").

2. Czasowniki występujące w Present Simple:
- wyrażające stany emocjonalne i psychiczne(believe, doubt, feel (sądzić), hate imagine, know, like, dislike, love, prefer, realise, recognize, remember, see (rozumieć), suppose, think (sądzić), understand, want, wish).
- wyrażające reakcje na to co się usłyszy czy zobaczy ( agree, appear, astonish, deny, disagree, impress, look (wygląda), mean, please, promise, satisfy, seem, surprise).
- inne ( be, belong, concern, consist, contain, depend, deserve, fit, include, involve, lack, matter, measure (mieć wymiar), need, owe, own, possess, weigh (ważyć - mieć wagę).

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Materiał zweryfikowany

Czas czytania: 5 minut