profil

Notatki - Mieszko I - Kazimierz Wielki

poleca 85% 104 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Kazimierz Odnowiciel Mieszko II bitwa pod Cedynią Chrzest polski

Gall Anonim przebywał na dworze Bolesława Krzywoustego, kronika kończy się na 1113 r.
Inna kronika – biskupa Thietmara z Merseburga
Siemowit -> Lestek -> Siemomysł -> Mieszko I
Żony Mieszka: Dobrawa, Oda
Dagome iudex – dokument, w którym Mieszko przekazuje swoje państwo pod opiekę Stolicy Apostolskiej.
monarchia patrymonialna – ziemia i ludność są własnością księcia
zbrojna drużyna – podstawa władzy księcia
komesi – zawiadowcy grodów
główne Grody: Gniezno i Poznań
danina – skladana w zbożu, bydle, nierogaciźnie, miodzie i futrach
stan – obowiązek żywienia księcia wraz z orszakiem oraz urzędnikami w trakcie podróży
powóz – przewożenie książęcych zasobów i danin
przewód – przeprowadzanie książęcych ludzi, stad i wozów
podwody – dostarczanie koni gońcom i funkcjonariuszom księcia
osady służebne – wyspecjalizowane w dostarczaniu księciu ściśle określonych produktów
965 – ślub Mieszka z Dobrawą
966 – chrzest
Jordan – 1. zwierzchnik Kościoła w państwie Piastów
997 – śmierć biskupa Wojciecha
1000 – zjazd gnieźnieński
972 – margrabia Hodon zaatakował państwo Mieszka (bitwa pod Cedynią)
1003-1018 – wojna z cesarzem Henrykiem II
1018 – pokój w Budziszynie (Milsko i Łużyce dla nas)
1025 – koronacja Chrobrego
1031 – odejście Mieszka II z kraju (po powrocie zrzekł się korony, kraj został podzielony między Mieszkiem, Ottonem i bratankiem Chrobrego – Dytrykiem)
1034 – śmierć Mieszka II w niejasnych okolicznościach
1037 – bunt ludowy
1039 – najazd Brzetysława
Kazimierz I Odnowiciel przeniósł stolicę z Gniezna do KRAKOWA
1076 – koronacja Bolesława Śmiałego
bunt z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa i wyjazd Bolesława na Węgry
Zdaniem Wincentego Kadłubka Bolesław Śmiały zabił biskupa Stanisława na stopniach ołtarza (który później został kanonizowany)
palatyn – zwany również wojewodą, był do początków XIV w. zastępcą panującego władcy w monarchii Piastów; podlegały mu zwłaszcza sprawy związane z dowodzeniem wojskiem
(np. Sieciech na dworze Władysława Hermana)
1119 – wcielenia Pomorza Gdańskiego do Polski (Krzywousty)
1138 – śmierć Bolesława Krzywoustego, rozbicie dzielnicowe (zasada senioratu)
senior = princeps (wypowiadanie i prowadzenie wojen, reprezentacja państwa na zewnątrz, zawieranie traktatów, inwestytura dostojników kościelnych)
Władysław – Śląsk i ziemia lubuska
Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i Kujawy
Mieszko Stary – Wielkopolska
Władysław II Wygnaniec (później Kędzierzawy, Mieszko Stary) - dzielnica senioralna – Kraków i Sandomierz
1177 – Kazimierz Sprawiedliwy w dzielnicy senioralnej, zerwanie zasady senioratu
zakony żebrzące: dominikanie, franciszkanie, augustynianie, karmelici
kapituła katedralna – wspólnota dostojników kościelnych przy katedrze biskupiej, pełniąca zarówno funkcje religijne, jak i administracyjne
1241 – najazd Tatarów na ziemie monarchii Piastów. Na zachodzie trwały walki z marchią brandenburską
1226 – Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do ziemi chełmińskiej
kontemplacja – modlitwa wewnętrzna, rozmyślania poświęcone Bogu
1348 – 1350 – epidemia dżumy
prawo magdeburskie – wzór organizacji miejskiej, który przyjmowały polskie miasta od XII w.: Złotoryja, Środa Śląska, Wrocław, Kraków
prawo składu – kupiec zobowiązany był wyłożyć swoje towary do sprzedaży na miejscowym targu
przymus drogowy – przymus wędrowania kupców z towarem po określonych drogach
1241 – bitwa pod Legnicą
1295 – koronacja Przemysła II
1300 – Wacław II królem
starosta – namiestnik króla
1311 – bunt w Krakowie kierowany przez wójta Alberta
1308 – 1309 – zabór Pomorza Gdańskiego przez krzyżaków
1320 – koronacja Władysława Łokietka
1331 – bitwa pod Płowicami
1335 – zjazd w Wyszehradzie władców Węgier, Czech i Polski
1343 – pokój w Kaliszu z krzyżakami
1364 – Akademia Krakowska
prawo zwyczajowe – system norm prawnych panujących na danym terenie, traktowany jako odwieczny i niezmienny
monarchia stanowa – społeczeństwo podzielone na stany (każdy z nich ma odrębne praw

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata