profil

Przydatne wskazówki dotyczące analizy i interpretacji utworu epickiego

poleca 85% 182 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I WSTĘP
a) cechy epoki w której powstał utwór
b) kilka informacji o autorze (oczywiscie naistotniejszych związanych głownie z powstaniem dzieła)
c) treść powieści (problematyka)
d) miejsce omawianego fragmentu prozy w całości utworu (np. kluczowy moment utworu)

II ROZWINIĘCIE
a) rozpoznanie czasu i miejsca akcji
b) charakteryzacja narratora oraz jego stosunku do przedstawianych wydarzeń oraz bohaterów
c) określenie różnych sposobów charakterystyki postaci (autocharakterystyka, charakteryzowanie przez narratora, opinie innych bohaterów)
d) wyznaczenie punktu kulminacyjnego oraz rozpoznanie wydarzeń, które powodują narastanie dramatyzmu akcji
e) opisywanie funkcji dialogów, monologów, mowy pozornie zależnej, itp.
f) odszukanie i nazwanie środków językowych służących opisowi stanów wewnętrznych bohatera, jego introspekcji, a także zabiegó stylistycznych nadających wypowiedzi charakter poetycki
g) rozpoznanie w tekście elementów groteski, karekatury, ironii, parodii, różnego rodzaju stylizacji

III ZAKOŃCZENIE
Określenie głównego problemu utworu i wnioski podsumowujące rozważania

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata