profil

Interpretacja

poleca 35% 61 głosów

rzecz. ż

  1. wyjaśnienie czegoś, podanie rozwiązania, skomentowanie.
  2. sposób wykonania utworu muzycznego, teatralnego itp.

 

(w zn. 1.) Na dzisiejszej lekcji polskiego uczniowie zajęli się interpretacją (N. lp) utworu Testament mój Juliusza Słowackiego.
Policja zastrzegła, że szeroko opisywany w prasie przypadek wyłudzenia pieniędzy jest bardzo skomplikowany, dotyczy wielu osób i wymaga szczegółowej interpretacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp).

(w zn. 2.) Krytycy zgodnie przyznali, że Hamlet w interpretacji (Ms. lp, ident. w D. i C. lp) Jerzego Fortynbrassa, jest wyjątkowy. Aktorowi udało się uzyskać w tej roli nową jakość, co rzadko się zdarza w historii nowożytnych interpretacji (D. lm, ident. w C. i Ms. lp) tekstu Szekspira.

Pochodzenie:

interpretowany – poddany interpretacji,
interpretować – domyślać się, wyjaśniać, tłumaczyć coś, a także wykonywać dzieło w określony sposób,
interpretatorinterpretatorka) – osoba, która coś interpretuje (zazwyczaj dzieło artystyczne), np. Pianista Maurizio Pollini uchodzi za wybitnego interpretatora dzieł Chopina.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Interpretacja