profil

Notatka o "Stepach akermańskich" A.Mickiewicza

poleca 84% 513 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podmiotem lirycznym "Stepów akermańskich" A.Mickiewicza jest podróżnik, możliwe,że sam poeta, ponieważ A.Mickiewicz odbył podróż na Krym.Zwraca się on do swoich towarzyszy ("Stójmy!") najpierw opisując krajobraz a później opowiadając o swojej tęsknocie za ojczyzną.Mówi charakterystycznym wierszem, sonetem, czyli lirykiem złożonym z 14wersów uporządkowanym w 4strofy; 2 po 4wersy o charakterze opisowym i 2 po 3wersy o charakterze refleksyjnym.Opiera się on na oksymoronie "suchy ocean".Oprócz tego zawiera metafory, epitety(łąk szumiących), porównanie(wóz jak łódka brodzi) i ożywienie.

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury