profil

Podstawowe wiadomości na temat każdego województwa

poleca 82% 838 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Województwo Wielkopolskie:
Położone w środkowo-zachodniej części Polski na Pojezierzu Wielkopolskim oraz Nizinie Wielkopolskiej jest jednym z największych regionów Polski. Głównymi surowcem naturalnym jest węgiel brunatny występujący głównie w dolinie Noteci oraz Warty. Eksploatuje się go głównie w okręgu Konin ? Koło ? Turek.. Poza tym pokłady soli kamiennej ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża kruszyw, surowców ceramicznych i kredy jeziornej. Większość terenu Wielkopolski to obszary rolnicze, zalesienia są rozłożone nierównomiernie, głównie w zachodniej i północnej części regionu. W gospodarce b.ważny przemysł. Stanowi źródło utrzymania dla 1/3 pracujących. Do najbardziej znanych ośrodków przemysłowych Wielkopolski należą: Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Konin, Piła i Leszno. Najważniejsza grupa przemysłu to pojazdy mechaniczne. Z innych branż przemysły: odlewniczy, farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego; ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy reprezentowane przez znane krajowe i z kapitałem zagranicznym OŚRODKI PRZEMYSŁOWE WIELKOPOLSKI Przestrzenne rozmieszczenie funkcji produkcyjnych nie jest w Wielkopolsce jednolite. Mniejsze ośrodki koncentracji przemysłu występują w części miast powiatowych, m.in. w Gnieźnie, Wrześni, Jarocinie, Krotoszynie, Środzie Wlkp., Kościanie, Wolsztynie, Szamotułach, Nowym Tomyślu, Obornikach, Kępnie, Kole i Turku, oraz Wronkach, Czarnkowie, Chodzieży, Trzciance i Wągrowcu. Największym potencjałem przemysłowym wyróżnia się Poznań i jego okolice.
Województwo Łódzkie
Województwo łódzkie znajduje się na pograniczu dwóch dużych jednostek geomorfologicznych: Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich. W północnej części województwa rozległe i prawie płaskie równiny, natomiast w południowej pagórki, graniczy z województwami: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim i opolskim. Zasoby surowców mineralnych węgiel brunatny - Bełchatów (największa kopalnia w Europie),surowce skalne (wapienie, margle, piaski, żwiry, iły...),wody mineralne (górnokredowe) Przemysł:Łódzki Okręg Przemysłowy (dawniej włókienniczy) Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy (Bełchatów - energetyka, górnictwo, Piotrków Trybunalski przemysł precyzyjny, logistyka) Największe przedsiębiorstwa przemysłowe: Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A., Dalkia Łódź SA {dawniej Zespół Elektrociepłowni w Łodzi) Rolnictwo Większość obszaru rolniczy charakter. Użytki rolne 69% ogólnej powierzchni województwa i jest to najwyższy wskaźnik w kraju Większość wskaźników wydajności jest niższa od wskaźników krajowych, z wyjątkiem plonów ziemniaka i produkcji żywca rzeźnego, w przeliczeniu na 1 ha.
Województwo Świętokrzyskie
W przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa kieleckiego i część województwa tarnobrzeskiego oraz fragmenty województwa radomskiego i częstochowskiego. Powierzchnia 11.672 km2 Liczba ludności wynosi 1.328 tys. Klimat ostry (w porównaniu do reszty regionów), a średnia temperatura roczna 6 - 7 C . Opady atmosferyczne są - wysokie od 650 do 900 mm w skali rocznej. Liczba dni z opadem 120 - 170. Pokrywa śnieżna 50 -90 dni w roku. Najwyższe partie gór są pokryte śniegiem od listopada do kwietnia. Okres wegetacyjny - poniżej 200 dni. Wody olbrzymia ilości strumyków, które leżą w dorzeczu Nidy, Kamiennej (dopływ Wisły) lub Czarnej (dopływ Pilicy). Dorzecza tych trzech rzek stykają się w pobliżu Żagnańska, gdzie tworzą tzw. główny węzeł hydrograficzny Gór Świętokrzyskich. Gleby czarnoziemy, gleby brunatne, rędziny rozwinięte na lessach. Surowce mineralneeksploatuje skały węglanowe (wapienie, dolomity i margle), których zasoby stanowią 80% wszystkich zasobów województwa. Wydobywane na potrzeby przemysłu wapienniczego, cementowego, na kruszywo drogowe i budowlane, a także dla potrzeb hutnictwa i przemysłu cukrowniczego. Duże znaczenie ma również eksploatacja gipsów, siarki i ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych. Wydobywa się także piaski, gliny i iły, a na południu województwa wody mineralne oraz w niewielkim stopniu ropę naftową. Przemysl zajmuje obecnie czołową pozycję w strukturze gospodarczej regionu. Województwo zaliczane jest jednak do regionów słabiej uprzemysłowionych. Największą rolę odgrywają następujące grupy przemysłu :? przemysł metalurgiczny i elektromaszynowy? przemysł budowlany? przemysł rolno-spożywczy? przemysł wydobywczo-przetwórczy
Transport Podstawowy układ komunikacyjny drogi międzynarodowe E-77, E-371 ? łączące z największymi aglomeracjami oraz krajowe nr 73, 74, 78. Drogi te w połączeniu z liniami kolejowymi tworzą węzły komunikacyjne i korytarze transportowe, wokół których skupia się rozwój gospodarczy województwa. Główny węzeł komunikacyjny regionu, posiadający znaczenie krajowe,stanowią Kielce
Województwo pomorskie
Stolicą województwa jest Gdańsk Położone jest nad Morzem Bałtyckim i jest jednym z trzech nadmorskich województw Polski. Stanowi integralną część polskiego i europejskiego Regionu Bałtyckiego. Graniczy z województwami: kujawsko-pomorskim warmińsko-mazurskim wielkopolskim zachodniopomorskim
Pomorze zamieszkuje 2,2 mln osób, czyli 5,8% ludności Polski. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 120 osób na km2 (średnia krajowa to 122 os/km2). Głównymi miejscami koncentracji ludności są miasta. Przemysł petrochemiczny zajmuje pierwsze miejsce pod względem przychodów i reprezentowany jest przez Grupę Kapitałową LOTOS S.A.przemysł stoczniowy jest największym pracodawcą w regionie. Reprezentowany przez stocznie produkcyjne, remontowe oraz firmy współpracujące ze stoczniami. Obecnie skupione jest w województwie pomorskim 64% krajowej produkcji statków. Największe stocznie produkcyjne to Grupa Stoczni Gdynia S.A. i Stocznia Północna S.A. Kolejną ważną stocznią jest Gdańska Stocznia Remontowa S.A. Obecnie oprócz remontów, oferuje swoim klientom również budowę nowych, w pełni wyposażonych statków. branża budowlana reprezentowana jest przez wiele firm, lecz największe z nich to Polnord S.A., GPRD Skanska Gdańsk S.A., Hydrobudowa Gdańsk S.A., Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. Firmy podejmują się realizacji zróżnicowanych zadań (od budowy dróg, nabrzeży portowych po biurowce oraz apartamentowce).przemysł spożywczy głównie mięsny, piwowarski, rybny Największe w kraju zakłady przetwórcze, wśród których warto wymienić Grupę Kapitałową ?Graal? Rieber & Son, Łosoś Sp. z o.o.,BMC,Wilbo S.A. Zakłady Mięsne Prime Food Sp. z o.o. produkują przetwory mięsne, natomiast Dr.Oetker Polska Sp. z o.o. mrożonki i koncentraty spożywcze.przemysł elektroniczny firmy takie jak DGT Sp.z.o.o.(dostawca kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych), Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. (urządzenia elektroniczne), Unimor Radicom Sp. z o.o. i Radmor S.A. (producenci profesjonalnego sprzętu łączności. Amerykańska firma Flextronics International Poland Sp. z o.o., światowej klasy dostawca szeroko pojętych usług produkcyjnych w branży elektronicznej ? EMS (Electronic Manufacturing Services). Dynamicznie rozwijającą się ?gałęzią? w elektronice jest branża high-tech. Dobrym zapleczem naukowym są wyższe uczelnie (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny jest ściśle powiązany z rozwojem sektora wysokich technologii i biotechnologii. Firmy Ziaja Sp. z. o. o. oraz Oceanic. W branży farmaceutycznej dominuje Polpharma S.A.przemysł celulozowo-papierniczy reprezentowany przez International Paper Kwidzyn S.A. firma jest jednym z największych zakładów branży papierniczej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. turystyka pomorze oferuje coraz większą bazę hoteli, centrów odnowy biologicznej z nowoczesną bazą turystyczną oraz ośrodków sportu i rekreacji, gospodarstwa agroturystycznych,
Województwo Dolnośląskie
położone na południowym zachodzie kraju graniczy z Niemcami i Czechami oraz województwami: lubuskim, opolskim i wielkopolskim. Gleby są korzystne dla rolnictwa. Ludność zamieszkuje 2 879 800 ludzi, co daje mu 5 miejsce pod względem liczby ludności wśród województw Polski (7,6% ludności kraju). Gospodarka wysoka liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i duże zróżnicowanie branżowe firm, przemysł:- elektromaszynowy- elektroniczny- maszyn elektrycznych- pojazdów mechanicznych- energetyczny- budownictwo- przemysł chemiczny i spożywczy Przedsiębiorstwa województwa:Zakłady Koksownicze "Wałbrzych" , SA gaz koksowy, Zremb Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze , Sp. z o.o,KGHM Polska Miedź, S.A. Strzegom, Łużyckia Kopalnia Bazaltu "Księginki", S.A., Gazoprojekt , SA Wrocław$, Turów, S.A.,Chemia-Wrocław , S.A., Fabryka Automatów Tokarskich, S.A. WrocławTransport: Województwo pokrywa dość dobrze rozwinięta sieć dróg: autostrady A4 ,A8 (planowana), A18 (w budowie) drogi ekspresowe S3 (planowana) s5 (planowana) S8 (planowana)
Woj. Lubelskie
Województwo jest położone we wschodniej części Polski, graniczy z Ukrainą i Białorusią, a także z województwami: podlaskim mazowieckim świętokrzyskim podkarpackim Krainy geograficzne: Wyżyna Lubelska, Kotlina Sandomierska, Polesie Lubelskie, Południowe Podlasie, Roztocze.Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.Zajmuje 8% powierzchni Polski, 3 miejsce w kraju pod względem powierzchni. 213 gmin, 3645 sołectw i 4206 wsi Zasoby surowców mineralnych:Węgiel kamienny w okolicach Łęcznej, Puchaczowa, Bogdanki, obecnie wydobywany w jednej kopalni ? KWK Bogdanka Niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego m.in. w okolicach Lublina (Minkowice, Ciecierzyn, okolice Abramowa) oraz w pobliżu Zamościa ? obecnie wyeksploatowane. Wapienie ? tereny Roztocza Zachodniego i Środkowego Opoki i margle na obszarze na zachód od Chełma (m.in. kopalnie odkrywkowe w Rejowcu), a także nad brzegami Wisły ? kamieniołomy obecnie zamknięte. Przemysł Elektrociepłownia Lublin-Wrotków,
Zamojska Korporacja Energetyczna SA ? Zamość, Zakłady Azotowe Puławy,Lubelski Węgiel ? KWK Bogdanka ,Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. - operator kolejowy ? Zamość, Cementownia Chełm, Lubella S.A. - producent makaronów i płatków śniadaniowych ? Lublin
Województwo lubuskie
Góra Bukowiec (227 m n.p.m.) na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz Góra Żarska (226,9 m n.p.m.). Około 49% powierzchni województwa zajmują lasy.Położenie Niemcami (Brandenburgią i Saksonią) województwem dolnośląskim województwem wielkopolskim województwem zachodniopomorskim Zasoby wód: Województwo, wpisane w obszar pojezierzy i nizin, dysponuje bardzo dużymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. Przez region przepływają: Odra, Warta, Noteć, Bóbr, Nysa Łużycka, Obra i inne mniejsze rzeki. Główną oś hydrograficzną stanowi rzeka Odra, Analiza rozmieszczenia i wielkości sieci osadniczej Zielona Góra Złoża zasoby żwiru, piasku i iłu. Kreda jeziorna. węgla brunatnego. gazu ziemnego, ropy naftowej. gleby formami rzeźby są wysoczyzny morenowe, równiny sandrowe i pradoliny. Przemysł: średnio uprzemysłowionych. największymi ośrodkami przemysłowymi są: Gorzów Wlkp., Zielona Góra i Żary. W produkcji przemysłowej dominują: wytwarzanie artykułów spożywczych i napojów (18,2%) oraz produkcja drewna i wyrobów z drewna (18,3%).
Województwo Mazowieckie
powierzchnia 35,6 tys. km2, co stanowi ok. 11,4% powierzchni kraju. Graniczy województwami: od północy z warmińsko-mazurskim, od północnego-wschodu z podlaskim, od południowego-wschodu z lubelskim, od południa ze świętokrzyskim, od południowego-zachodu z łódzkim, od północnego-zachodu z kujawsko-pomorskim. Rzeźba terenu nizin środkowopolskich. południowy skraj województwa wyżyny małopolskiej. Sieć osadnicza: stołeczna Warszawa oraz 4 miasta na prawach powiatu (Płock, Radom, Siedlce i Ostrołęka) spełniające wraz z Ciechanowem funkcje regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju Bogactwa naturalne:ubogą w tradycyjne bogactwa naturalne. wody artezyjskie i powierzchniowe. piasków szklarskich w okolicach Warszawy, glin ceramicznych i piasków na cegłę silikatową. bardzo trudno dostępne złoża węgla brunatnego koło Gostynina i okolicach rzeki Radomki. skupisko kopalin użytecznych w południowej części województwa m.in. złoża fosforytu w rejonie Iłży oraz rudy żelaza w gminie Przytyk koło Radomia.Gleby: średniej i słabej jakości. Gleby bielicowe ponad trzy czwarte powierzchni województwa. Ludność: ponad 5 milionów ludzi ? 13,1% ludności Polski najludniejszym województwem. Radom z 230 tysiącami mieszkańców i Płock ze 130 tysiącami. Gospodarka :. Jest liderem przedsiębiorczości w Polsce.Największym po stolicy centrum gospodarczym jest Radom, a następnie Płock, Siedlce, Ciechanów i Ostrołęka Przemysł: niemal wszystkie gałęzie przemysłu, oprócz górniczego, stoczniowego i koksowniczego. Największym ośrodkiem jest Warszawa, która razem z okolicznymi miastami tworzy swego rodzaju okręg przemysłowy. W stołecznej aglomeracji m.in. przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny (farmaceutyki, kosmetyki, tworzywa sztuczne), spożywczy, energetyczny, hutniczy, metalowy, odzieżowy, poligraficzny. Z przemysłowego giganta, jakim był ?Łucznik? pozostał zakład maszyn do szycia i fabryka broni; dwie tradycyjne w Radomiu branże: wytwórnia papierosów i wytwórnia telefonów. fabryce nakryć stołowych w Wierzbicy, o browarze w Warce czy zakładach przetwórstwa owocowego w Przysusze. Niezachwianą pozycję ma elektrownia w Kozienicach. Rolnictwo: 2,38 mln. ha użytków rolnych (67,1% powierzchni ogólnej), jest samowystarczalne. rolnictwo wymaga nakładów inwestycyjnych i głębokich przemian, unowocześnienia struktury agrarnej. Największe w regionie gospodarstwa rolne są w powiecie Ciechanowskim, Ostrołęckim i Płockim
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Województwo Śląskie leży w południowej części Polski. Graniczy z opolskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz Czechami i Słowacją. Powierzchnia województwa wynosi 12 294 km2 co stanowi zaledwie 3,9% powierzchni Polski liczba mieszkańców - 4830 tys., to 12,5 % ludności Polski. Jest najgęściej zaludnionym województwem w Polsce - na 1km2 przypada 393 osób. KLIMAT przejściowy - między ciepłym morskim a kontynentalnym ze wschodu, dużą zmienność pogody z dnia na dzień i znaczne zróżnicowanie poszczególnych pór roku w kolejnych latach. UKSZTAŁTOWANIE TERENU Rzeźba terenu województwa jest urozmaicona. Większa część regionu leży na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Należy do niej Wyżyna Woźniacko-Wieluńska, a także częściowo Wyżyna Krakowsko-Częstochowska oraz Wyżyna Śląska. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA mieszka 4, 7 mln. osób, co stanowi 12,0% ludności kraju. PRZEMYSŁlicznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne W regionie zlokalizowanych jest 38 czynnych kopalń węgla kamiennego, 25 hut i zakładów hutniczych, 21 elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych oraz 22 elektrownie zawodowe. W strukturze branżowej przemysłu po górnictwie węgla kamiennego dominującym sektorem jest hutnictwo.ROLNICTWO większośc użytków rolnych stanowią grunty orne -76%, a udział użytków zielonych, zlokalizowanych głównie w rejonach górskich i podgórskich, wynoszący ponad 22%, plasuje nasze województwo w krajowej czołówce. GLEBY Na terenie województwa występują stosunkowo duże zwarte kompleksy gleb dobrej jakości należące do klas bonitacyjnych IIIa i III b.Na takich obszarach należy się liczyć z potencjalnym konfliktem pomiędzy celem ochrony gruntów, a potrzebami inwestycyjnymi i związaną z tym koniecznością przeznaczenia części gruntów na cele nierolnicze.
Województwo podkarpackie
w Polsce południowo-wschodniej, graniczy na odcinku długości 134 km ze Słowacją, z Ukrainą natomiast na odcinku długości 236 km. Od północy i zachodu województwo sąsiaduje z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Północno-zachodnia granica Podkarpackiego opiera się o największą polską rzekę ? Wisłę. Podkarpackie zajmuje obszar 17 844 km?, co stanowi 5,7% powierzchni Polski. Klimat leży na styku klimatu morskiego Europy północno-zachodniej i wschodnioeuropejskiego klimatu kontynentalnego. Wpływ na jego klimat ma również ukształtowanie powierzchni i podział fizjograficzny. Bogactwa naturalne licznie występują bogactwa naturalne. Większe złoża surowców skalnych i innych to: kamienie drogowe i budowlane, surowce węglanowe dla przemysłu wapienniczego i cementowego, piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych i cegły wapienno-piaskowej, kruszywa naturalne (np. piaski, żwiry, otoczaki do betonów, zapraw), surowce ilaste ceramiki budowlanej, surowce do produkcji kruszyw lekkich, gipsy, torfy, torfy lecznicze ? borowiny. Surowce chemiczne ? diatomity (materiał absorpcyjny, termoizolacyjny, ścierny, wyroby ogniotrwałe, lekkie betony i inne). Surowce energetyczne ? ropa naftowa i gaz ziemny. stwierdzono także występowanie WóD MINERALNYCH ,ale tylko znikoma część jest eksploatowana w 4 uzdrowiskach: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Polańczyk (gmina Solina) i Horyniec Zdrój. Przeważają wody mineralne typu chlorkowo-sodowo-jodkowo-bromkowe z dużą zawartością wolnego dwutlenku węgla. Występują też wody siarczkowe i szczawy. W Rabem koło Baligrodu ? unikalne w skali europejskiej wodoro-węglanowo-chlorkowo-sodowe ze związkami arsenu. Co więcej w Rudawce Rymanowskiej w Beskidzie Niskim występują źródła wód geotermalnych. Gleby gleby nizinne, wyżynne i górskie. Na nizinnych terenach Kotliny Sandomierskiej gleby bielicowe. W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka niezwykle urodzajne mady Na terenie Kotliny czarnoziemy, gleby torfowiskowe, bagienne oraz czarne ziemie. Na Pogórzu gleby bielicowe, brunatne i bielicowe płowe. Na obszarach wyżynnych i górskich gleby brunatne i bielicowe, a także bagienne i mady ( te tylko w rejonach górskich).PRZEMYSŁ:dominują przemysły: lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, które wytwarzają łącznie. Ważną rolę odgrywają także: przemysł szklarski, materiałów budowlanych, drzewny oraz lekki. Rzeszów produkcja sprzętu domowego, przemysł spożywczy, odzieżowy, budowlany, meblarski i telekomunikacyjny, natomiast najlepiej rozwinięty jest przemysł lotniczy oraz farmaceutyczny. fabryka silników lotniczych, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów". swoją siedzibę ma również Spółka Zelmer Rzeszów produkowane są silniki do samolotów F-16. Przemyśl- przemysł kosmetyczny (Inglot), wytwórnia farb i pomocy szkolnych Pollena Astra. Mielec - przemysłem lotniczym. Polskie Zakłady Lotnicze. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. Współczesne mieleckie produkty to m.in.: meble BlackRedWhite, wózki golfowe i użytkowe Melex z napędem elektrycznym, szkło hartowane Dębica przemysł gumowy oraz chemiczny (m.in.: Firma Oponiarska "Dębica", Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka") oraz spożywczy (Zakłady Mięsne Dębica, Sokołów). Dość prężnie rozwija się również branża transportowa (Trans-Południe) oraz produkcji materiałów budowlanych (m.in.: Igloobud, Zakład Obróbki Marmuru "Jabo ? Marmi"). W mieście siedzibę ma znany producent rowerów Arkus ? Romet Group. Sanoku działają dwa duże zakłady produkcyjne ? Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok (produkcja wyrobów gumowych) i Autosan (produkcja autobusów).ROLNICTWO: Udział ludności wiejskiej w województwie wynosi ponad 60% i jest jednym z największych w kraju. Występuje znaczne przeludnienie wsi. Dominują małe gospodarstwa rolne, które uniemożliwiają utrzymanie się rolników tylko z pracy na swoim gospodarstwie rolnym. Szanse dla podkarpackiego rolnictwa stanowi uprawa: winorośli(najbardziej rozpoznawalnym regionem z wina jest Jasło), uprawa rzepaku(od paru lat stara się aktywnie wspierać przetwórstwo tej uprawy, które przyczynia się do aktywizacji tego sektora rolnictwa regionu. jest jednym z najlepiej rozwiniętych regionów pszczelarskich.
woj. Warmińsko- mazurskie:
Województwo zajmuje 24 tys. km kw., co stanowi 7,7 % pow. kraju. Jest czwarte pod względem wielkości. Województwo warmińsko-mazurskie graniczy z:obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (od północy) województwem podlaskim (na wschodzie) województwem mazowieckim (na południu)
województwem kujawsko-pomorskim (na południowym zachodzie) województwem pomorskim (na zachodzie) - Zalewem Wiślanym (na północnym zachodzie) Przemysł Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem uprzemysłowienia. Jego udział w krajowej produkcji sprzedanej wynosi 2,5%, w zatrudnieniu 3%. dominują mikroprzedsiębiorstwa Główne gałęzie przemysłu to sektor rolno-spożywczy, oraz drzewny. Województwo ma również dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Rolnictwo: Użytki rolne stanowią 54% powierzchni województwa Ponad 80% użytków rolnych jest we władaniu prywatnym. Obszar przeciętnego gospodarstwa indywidualnego jest dość duży i wynosi 16,5 ha i jest ponad dwukrotnie większy niż średnia w Polsce (7 ha). Wody w województwie zajmują 6,0% powierzchni, co stanowi 18,2% ogólnej powierzchni wód w kraju. Gospodarka rybacka odgrywa w województwie dużą rolę i rozwija się w trzech kierunkach: gospodarki jeziorowej, gospodarki stawowej i rzecznej. Rybactwo morskie prowadzone jest na wodach Zalewu Wiślanego. Rolnictwo w regionie produkuje i przetwarza na skalę rynkową głównie zboża (79,4% powierzchni zasiewów) i ziemniaki (3,8%). Hoduje się głównie drób, trzodę chlewną, bydło, konie i w niewielkim procencie owce.
Województwo małopolskie
obejmuje fragmenty Karpat Zachodnich oraz Wyżyny Małopolskiej. Równocześnie obejmuje zachodnią część krainy historycznej i geograficznej zwanej Małopolską. Graniczy z województwem śląskim (od zachodu), świętokrzyskim (od północy), podkarpackim (od wschodu) oraz z Republiką Słowacką (od południa).
Kraków, stolica Małopolski i województwa, Przemysł Mocna pozycja w gospodarce kraju wynika z dużego udziału w globalnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, odpowiednio 7% i 8%. Jednak w wielu gałęziach dominuje gospodarka tradycyjna ? praco-, materiało- i kapitałochłonna o bardzo niskim poziomie konkurencyjności międzynarodowej. W województwie małopolskim występuje niska w porównaniu do średniej krajowej stopa bezrobocia ? 9,0%. Przemysł, tj. kablowego, telekomunikacyjnego, komputerowego, farmaceutycznego, poligraficznego, materiałów budowlanych nadal podstawę gospodarki stanowią tradycyjne gałęzie, w tym: hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, przemysł metalowy, tytoniowy, spożywczy. Mittal Steel Poland S.A. Oddział Kraków w Nowej Hucie, Stalprodukt w Bochni (walcownia stali) Synthos S.A. w Oświęcimiu, Zakłady Azotowe w Tarnowie, Fablok w Chrzanowie, Newag w Nowym Sączu,
Browar Okocim w Brzesku, Can-pack w Brzesku, Coca-Cola w Niepołomicach, Rafineria w Trzebini Zasoby surowców mineralnych Województwo małopolskie jest dość bogate w surowce mineralne. Pewne z nich stanowią istotną pozycję w krajowym i regionalnym bilansie zasobów.sól kamienna ? Bochnia, Wieliczka (obecnie muzeum) ropa naftowa ? okolice Gorlic węgiel kamienny ? okolice Brzeszcz rudy cynku i ołowiu ? okolice Chrzanowa i Olkusza wody mineralne ? Krynica, Muszyna i okolice wody geotermalne ? Podhale niewielkie złoża gazu ziemnego ? okolice Krakowa i Babiej Góry surowce budowlane, tj.: kamień budowlany i kamień drogowy, wapienie, gliny ceramiczne i kruszywo budowlane
Województwo kujawsko-pomorskie:
Województwo kujawsko-pomorskie leży w centralnej części Polski. Graniczy z : pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Zajmuje powierzchnię 17 970 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski, 4 powiaty grodzkie (Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek).Krainy geograficzne: Pojezierza: Chełmińskie, Dobrzyńskie, Gnieźnieńskie, Krajeńskie, Kujawskie, Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (Kotlina Toruńska, Kotlina Płocka, Kotlina Środkowej Noteci), Równina InowrocławskaTereny zielone: Puszcza Bydgoska, Bory Tucholskie Krainy historyczne: Krajna, Kujawy, Pomorze Gdańskie, Wielkopolska (Pałuki), ziemia chełmińska, ziemia dobrzyńska Główne rzeki: Wisła i jej dopływy: prawy - Drwęca, lewe - Brda i Wda; prawy dopływ Warty - Noteć Jeziora: Włocławskie, Gopło, Koronowskie Wśród przedsiębiorstw rzemysłowych regionu o najwyższych przychodach z działalności gospodarczej znajdują się: Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Świeciu, Zakłady azotowe "Anwil" e Włocławku, "Organika-Zachem"-chemia w Bydgoszczy, Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy, Cukrownia KruszwicaToruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych -Bella, Bydgoska Fabryka Kabli- Telefonika Kable SA, Zakłady Sodowe w Mątwach-Inowrocławiu, "Nestle Pacific" w Toruniu, Kombinat Cementowo-Wapienniczy "Kujawy" w Piechcinie Bielawach, Zakłady Cukiernicze "Jutrzenka" i Frosta w Bydgoszczy, "Delecta" we Włocławku, Zakłady Mięsne "Polmeat" w Brodnicy, "Sugarpol" w Toruniu, Huta Szkła "Irena" w nowrocławiu, "Polmo"-sprzęt motoryzacyjny w Brodnicy, SUROWCE MINERALNE szereg złóż kopalin. Część z nich wydobywana jest od dawna. Wśród kopalin podstawowych najważniejsze są złoża wapieni i margli, soli kamiennej oraz węgla brunatnego. GLEBY są najważniejszym zasobem naturalnym województwa, decydującym o charakterze jego gospodarki i miejscu na mapie gospodarczej kraju.Użytki rolne zajmują 64,6% powierzchni ogólnej regionu. Grunty orne zajmują aż 56,2% powierzchni, co stawia województwo kujawsko-pomorskie pod tym względem na pierwszym miejscu w kraju
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE:
Rolnictwo funkcjonuje w trudnych warunkach przyrodniczo-klimatycznych i glebowych. Składają się na nie najkrótszy okres wegetacji w Polsce, rekordowe spadki temperatur, niska klasa bonitacyjna gleb i ich zakamienienie, oraz okresowe deficyty wody. Pomimo to rolnictwo jest dominującym działem gospodarki województwa. Zarejestrowanych jest tu ponad 100 tys. gospodarstw rolnych o użytkowanej średniej powierzchni około 13 ha. Struktura użytków rolnych stwarza dobre warunki do dalszego rozwoju produkcji mleka i mięsa wołowego. Na terenie Podlaskiego uprawia się głównie ziemniaki, zboża (żyto, owies, pszenicę, kukurydzę), rzepak i buraki cukrowe. W ostatnich latach coraz więcej właścicieli gospodarstw rolnych zajmuje się - z powodzeniem - prowadzeniem działalności agroturystycznej.
Gospodarka Przemysł
artykuły spożywcze, napoje 46,2%
drewno, wyroby z drewna, meble 14,6%
energia elektryczna, gaz i woda 10,7%
maszyny i urządzenia 4,8%
włókiennictwo 4,4%

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
OGÓŁEM: - ludność - 1692,8 tys. (11 miejsce w kraju) - bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy (listopad 2007 r.) - 100,9 tys. - stopa bezrobocia rejestrowanego (listopad 2007 r.) - 16,3% (15 miejsce w kraju)POŁOŻENIE: Pomorze Zachodnie to rozlegle obszary położone na południe od Bałtyku. Zajmują one obszar ok. 25 tys. km2, od zachodu ograniczony rzeką Odrą, od południa Wielkopolską i Ziemią Lubuską, a od wschodu Pomorzem Gdańskim. Dogodne połączenia komunikacyjne ważniejszych miast regionu z głębią kraju jak również bliskość Berlina i promowe połączenia ze Skandynawią, dobrze rozwinięta baza noclegowa czynią ten niezwykle malowniczy region dostępnym dla turystów polskich i zagranicznych. Rolnictwo Powierzchnia użytków rolnych stanowi 48,7% ogólnej powierzchni województwa 61,2% użytków rolnych województwa jest w posiadaniu gospodarstw indywidualnych.. Znaczna część użytków rolnych województwa to ziemie o dobrym i średnim wskaźniku oceny ich rolniczej przydatności.
Transport Przewóz ładunków ogółem w 2000 roku transportem samochodowym wyniósł 3 712 tysięcy ton, żeglugą morską ? 1 803,2 tysięcy ton. Przewozy osób wyniosły transportem samochodowym - 38 741 tysięcy osób, żeglugą morską ? 702,6 tysięcy osób. Przeładunek w portach morskich według grup ładunków w 2002 r. wynosił: ogółem - 1 803,2 tysięcy ton; węgiel i koks - 281,9 tysięcy ton; rudy - 409,8 tysięcy ton; zboże - 56,0 tysięcy ton; drewno ? 4,9 tys. ton. Gospodarka i przemysł Ważnym działem gospodarki województwa zachodniopomorskiego jest turystyka. Możliwości dla wypoczynku i rekreacji pieszej, rowerowej, konnej są olbrzymie i nadal niewykorzystane. To samo można powiedzieć o lecznictwie uzdrowiskowym. Dzięki obfitym pokładom borowiny i źródłom solankowym dobrze egzystują uzdrowiska w Kołobrzegu, Połczynie Zdroju, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim. W obiektach wczasowo-sanatoryjnych, m.in. w Dźwirzynie, Mielnie, Unieściu, Dąbkach i Darłówku prowadzona jest działalność lecznicza i rehabilitacyjna. W działalności produkcyjnej zatrudnionych jest 85,6% osób, z czego największy odsetek stanowi zatrudnienie w produkcji artykułów spożywczych i napojów - 18,7%, 13,9% - przy dostawach energii elektrycznej, gazu i wody; 13,9% - w produkcji drewna i wyrobów z drewna, 4,8% - w produkcji odzieży i futrzarstwie. Udział w produkcji krajowej kwasu siarkowego stanowi 36,4%; 38,5% w produkcji nawozów sztucznych, z czego 69,2% stanowią nawozy fosforowe.W województwie zachodniopomorskim przypada ponad 110 podmiotów gospodarczych na każdy tysiąc mieszkańców. Świadczy to o dużych możliwościach gospodarczych województwa, jak również o dużej aktywności jej mieszkańców

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 22 minuty