profil

Strona bierna, need to, wyrażanie opinii.

poleca 85% 144 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

STRONA BIERNA

be + III forma czasownika

Odmiana Be:
Present Simple: am/ is/ are
Present Continuous: am/ is/ are being
Past Simple: was/ were
Past Continuous: was/ were being
Present Perfect: have/ has been
Past Perfect: had been
Future Simple: will be
Modal Verbs: should/ must/ may/ can be

I wish/ if only

Past Present Future
Past Perfect had+III forma Past Simple II forma czas. would+I forma czas.
I wish I had told her the truth – Żałuję, że nie powiedziałem jej prawdy.If only I had told her the truth. – Gdybym tylko powiedział jej prawdę. I wish I had a car. – Żałuję, że nie mam samochodu.If only I had a car. – Gdybym tylko miał samochód. I wish he would stop smoking. – Chciałbym żeby on przestał palić.If only he would stop smoking. – Gdyby tylko przestał palić.

Wyrażanie celu, uzasadnianie, wyrażanie opinii.

I went to the shop to buy some bread. – żeby, po to aby
I went to the shop in order to buy some bread. – po to żeby, żeby
I went to the shop so as to buy some bread. – po to żeby
I went to the shop so that my children have something to eat. – ja po to aby ktoś

Wyrażanie potrzeb.

- need – potrzebować (I need a new car./I don’t need to buy a new car.)
- need to do sth – trzeba coś zrobić
- didn’t need to – nie musiałem (I didn’t need to buy bread.)
- needn’t have + II forma – niepotrzebnie coś zrobiłem (I needn’t have bought bread, I have one at home.)
- need + -ing – potrzebować (My room needs painting.)
- need to be + II forma – powinien być (My room needs to be painted.)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata