profil

Najważniejsze daty II wojny światowej

poleca 82% 941 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.09.1939 – Wybuch II wojny światowej
17.09.1939 - Atak Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) na Polskę
22.06.1940 - Kapitulacja Francji
22.06.1941 - Atak Niemiec na ZSRR
7.12.1941 - Atak Japonii na Stany Zjednoczone Pearl Harbor
14.02.1942 - Przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
8.05.1945 - Zakończenie wojny w Europie
9.05.1945 - Kapitulacja zakończyła się tuż po północy, dlatego niektórzy uważają 9 maja za "dzień zwycięstwa" (koniec wojny)
28.09.1939 – Nowy podział ziem Polskich
30.09.1939 – Nowym prezydentem został Władysław Raczkiewicz, a premierem i Wodzem Naczelnym Władysław Sikorski
3.05.1944 – Utworzono Krajową Rade Ministrów
1939/1940 – przekształcenie Służby Zwycięstwu Polsce w Związek Walki Zbrojnej
Luty 1942 – przekształcenie ZWZ w Armie Krajową
7/8 10. 1942 Odbicie więźniów przewożonych do więzienia na Pawiaku (Akcja pod Arsenałem)
1. 02.1944 – Zamach na szefa SS i policji Fraza Kutscherę
19. 04. 1943 – Powstanie w getcie warszawskim.
1.08 – 2.10.1944 – Powstanie warszawskie
Maj 1940 – bitwa pod Narvikiem (Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich)
14. 08.1941 – Umowa między Polską a ZSRR o Armii Polskiej w ZSRR
Maj 1944 – Monte Cassino (II Korpus Polski)
7-22.08.1944 – Bitwa pod Falaise (1 Dywizja Pancerna)
12-13.10.1943 – Bitwa pod Lenino

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: