profil

Najważniejsze daty historyczne od 1789 r. do 1999 r.

poleca 84% 1138 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Napoleon Bonaparte Bitwa pod Verdun

14 lipca 1789 roku – zburzenie paryskiego więzienia – BASTYLII

1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

1798 – Bonaparte wyprawił się do Egiptu

Grudzień 1804 – Napoleon Bonaparte koronował się na Cesarza Francuzów

1799 – przewrót wojskowy Napoleona

1805 – bitwa pod Austerlitz

1807 – pokój w Tylży

1812 – wojna z Rosją

1813 – bitwa pod Lipskiem

1814 – abdykacja Napoleona

1815 – 100 dni i bitwa pod Waterloo

1815 – koniec rządów Napoleona

1914 – wybuch I wojny światowej

28 czerwca 1914 – Gavrilo Princip zastrzelił następcę tronu Austro – Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

28 lipca 1914 – Austro – Węgry wypowiedziały wojnę Serbii

Luty 1916 – Niemcy zaatakowały pod Verdun

1917 – po stronie Ententy stanęły USA

Sierpień 1914 – Niemcy i Rosjanie stoczyli dwie wielkie bitwy w Prusach

Przełom lat 1917 i 1918 – Rosjanie wycofali się z I wojny światowej

11 listopada 1918 – Niemcy podpisały akt kapitulacji

Styczeń – czerwiec 1919 – zwołano Konferencję Paryską

28 czerwca 1919 – traktat pokojowy z Niemcami

1933 – Adolf Hitler został kanclerzem

1933 – początek III Rzeszy

1934 – „noc długich noży”

1935 – wydano ustawy norymberskie

1938 – „kryształowa noc”

23 sierpnia 1939 – podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow

1 września 1939 – wybuchła II wojna światowa

17 września 1939 – Polskę zaatakował Związek Radziecki

Sierpień 1940 – ZSRR zajął kraje nadbałtyckie

Wiosna 1940 – hitlerowcy zajęli Danię i Norwegię

Grudzień 1941 – atak Japonii na Pearl Harbor

Luty 1943 – klęska Niemiec pod Stalingradem

Czerwiec 1944 – lądowanie sprzymierzonych we Francji; otwarcie II frontu w Europie

8 maja 1945 – kapitulacja Niemiec

Sierpień 1945 – zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki

1943 – I konferencja w Teheranie

Luty 1945 – II konferencja w Jałcie

Przełom lipca i sierpnia 1945 – III konferencja w Poczdamie

kwiecień 1945 – powstanie ONZ

24 października 1945 – wejście w życie KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

1949 – utworzono 2 państwa niemieckie: Republikę Federalną Niemiec (RFN) i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD)

1949 - ZSRR poinformował świat, że jest w posiadaniu bomby atomowej

Kwiecień 1949 – utworzono Sojusz Północnoatlantycki, czyli NATO

1980 – strajk w Stoczni Gdańskiej

1981 – wprowadzenie w Polsce stanu wojennego

1985 – objęcie władzy w ZSRR Michaiła Gorbaczowa

1989 – rozmowy okrągłego stołu; początek jesieni narodów

1991 – rozpad Układu Warszawskiego

1999 – przystąpienie Polski, Rep. Czeskiej i Węgier do NATO

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty