profil

Najważniejsze daty I wojny światowej.

poleca 78% 942 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

15. 03. 1917 – Abdykacja cara Mikołaja II

7. 11.1917 – rewolucja październikowa w Rosji

18.03.1921 – Traktat ryski

15.08.1920 – bitwa o Warszawę „Cud nad Wisłą”

28.06.1914 – zabójstwo arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda

2.12.1916 – odezwa cara Mikołaja na akt 5 listopada

11.11.1918 – zawieszenie broni kończące I wojnę światową podpisane w Compiegne w wagonie kolejowym pod Paryżem

3.03.1918 – pokój Rosji zawarty z państwami centralnymi w Brześciu nad Bugiem

28.06.1919 – podpisanie pokoju z Niemcami na konferencji pokojowej w wersalu (podpisanie traktatu wersalskiego)

5.11.1916 – akt 5 listopada wydany przez cesarza Niemiec Wilhelma II i cesarza Austro – Węgier Franciszka Józefa II

28.07.1914 – wybuch wojny; Austro – Węgry wypowiedziały wojnę Serbom.

II-XII.1916 - bitwa pod Verdun.

X 1912 – V 1913 – I wojna bałkańska

VI – VIII – II wojna bałkańska

1904 – porozumienie brytyjsko – francuskie

1907 – porozumienie rosyjsko brytyjskie.

1917 – do wojny przystepują Stany Zjednoczone

1914 – Rosjanie wkroczyli na Mazury i do Galicji.

1915 – opanowanie Królestwa Polskiego przez państwa centralne

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy
23.2.2016 (14:20)

bardzo fajne, tylko szkoda, że daty nie są po kolei ;)

Sprawdzone przez eksperta

Historia powszechna
Historia Polski