profil

Reformacja w Europie

poleca 85% 327 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reformacja –ruch religijny w XVI-wiecznej Europie, Dążąc do wprowadzenia reform w Kościele katolickim w zakresie doktryny, organizacji i obyczajowości. PRZYCZYNY: 1) upadek autorytetu papiestwa; 2) ogólna dezorganizacja Kościoła; 3) wybuch reformacji: wystąpienie augustiańskiego mnicha Marcina Lutra przeciw odpustom.
Kalwinizm -Głowny autorytet w sprawach wiary: Pismo Święte (niedopuszczalna swobodna interpretacja); czynnik decydujący o zbawieniu: predystynacja (przeznaczenie), podział ludzi na zbawionych i potępionych; uznawane sakramenty: chrzest i komunia; zakony i celibaty księży: zniesione; stosunek do władzy świeckiej: władza świecka podporządkowana konsystorzowi (kolegialny organ kierujący życiem gminy kalwińskiej).
Rozwój protestantyzmu w Europie
Protestantyzm- nazwa pochodzi od protestu luteran na sejmie Rzeszy w 1529r. przeciw książętom katolickim, którzy domagali się zlikwidowania ruchu reformacyjnego. NIEMCY po wojnach religijnych ustalono w Augsburgu 1555 zasadę „czyj kraj tego religia”, utrwala się podział na państwa katolickie i luterańskie. SKANDYNAWIA przyjęcie luteranizmu przez władców ze względów ekonomicznych(sekularyzacja majątku Kościoła Katolickiego). SZWAJCARIA, NIDERLANDY, SIEDMIOGRÓD: popularyzacja kalwinizmu, FRANCJA: - noc Świętego Bartłomieja 1572 (rzeź hugenotów, czyli wyznawców kalwinizmu we Francji); -edykt w Nantes 1598 –król Henryk IV zapewnił hugenotom znaczne swobody( religijne, polityczne i wojskowe); ANGLIA: akt supremacji 1534 wydany przez króla Henryka VIII oznaczał zerwanie Kościoła w Anglii z papiestwem i podporządkowanie jego struktur władcy (model Kościoła narodowego).
Kontrreformacja-walka prowadzona przez Kościół katolicki z postępami reformacji. SOBÓR TRYDECKI (1545-1563) –określenie katolickiego wyznania wiary, - tylko duchowieństwo mogło interpretować Biblię, - zakaz łączenia wyższych stanowisk kościelnych, - utworzenie seminariów duchownych podnoszących poziom intelektualny kleru, - wzmocnienie pozycji papieża w Kościele (centralizm papieski), - modyfikacje w ceremoniale i wystroju wnętrz kościelnych (w celu przyciągnięcia wiernych np. wprowadzono organy).
Inkwizycja-nasilenie działalności instytucji powołanej do zwalczania herezji(odstępstw od wiary katolickiej. Na czele tej działającej od XIII w., organizacji stało Święte Officium(sześciu kardynałów)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata