profil

"Który skrzywdziłeś" oraz Deklaracja Praw Człowieka. Który z tekstów ma większą moc oddziaływania?

poleca 85% 1908 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Większą moc oddziaływania posiada tekst poetycki Czesława Miłosza pt. ,,Który skrzywdziłeś".
Moc oddziaływania to pewna zdolność rzeczy do wpływania na człowieka(nie tylko), na jego zachowanie, uczucia, światopogląd itp. Poemat wywiera większy wpływ na czytelnika niż suche zasady postepowania wypisane w pynktach w Deklaracji Praw Człowieka.
Pierwszym, a zarazem ostatnim argumentem potwierdzającym moją tezę jest fakt przedstawienia sprawy ,, w dobrym świetle", w sposób czysty, jasny i klarowny dla czytającego, jak zrobił to Czesław Miłosz.
Autor pokazuje nam cechy Krzywdziciela m.in. bezuczuciowość, okrucieństwo i oziębłość na konkretnym przykładzie, w określonych sytuacjach, które odkrywają prawdziwe oblicze tyrana. Pomimo danych przykładów i sytuacji, postacie Krzywdziciela oraz ofiary możemy utożsamiać z osobami realnymi, które chcielibyśmy porównać.
Podsumowując, moim zdaniem pisarz doskonale uczynił, kładąc nacisk na zrozumienie sprawy, a nie tylko ukazanie suchych faktów i zasad, których zapewne nigdy byśmy nie zrozumieli.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata