profil

Cesarstwo i papiestwo w późnym średniowieczu

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kurczenie się cesarstwa w późnym średniowieczu: -w tym okresie pozostało ono zlepkiem wielu księstw i władźtw terytorialnych -ograbienie cesarstwa z pogranicznych terenów -we Włoszech w poł.XIVw.państwa-miasta prze- kształcały się w państwa miejskie(Rep.wenecka) -na płn-wsch krańcach niemieckiej dominacji pility- cznej w pełni samodzielną role polityczną odgrywała Hanza niemiecka(związek miast niemieckich prowa- dzących wspólna polityke handlową na Bałtyku) -w XIVw Hanza stała się potęgą ekonomiczną i gosp. jej ośrodki handlowe to np.Lubeka,Hamburg,Brema. -Kupcy niemieccy monopoliziwali zyski z handlu duńskiego i ruskiego -związek posiadał jedną z największych flot ok.1000 -w końcuXIIIw.na poł-zach krańcach Rzeszy zawiązała się pierwsza konfederacja komun wiejskich do których szybkó dołaczyły komuny miejskie.Jej celem była obrona wolności i przywilejów nadanych im przez cesarzy -w 1356r wydanie Złotej Bulli przez Karola IV w której uporządkował zasady i przebieg elekcji -ważną zmianą ustrojową w Niemczech było umocnienie się sejmu Rzeszy(Reichstag) Papiestwo w dobie wielkiej schizmy i koncyliaryzmu: -już w XIIIw zaczął się rozluźniać ich związek z Rzymem -Orwieto-miasto niezależne od papieża -po konflikcie między p.BonifacymVIII k.fr.FilipemIV papiestwo przeniosło swoją siedzibę do Awinionu -o obsadzie biskupstw i metropolii kościelnych znowu decydowali władcy świeccy -okres ten współcześnie określa się"niewolą babilońską" -rozbudowano aparat biurokratyczny kurii rzymskiej, sądownictwo i działalność inkwizycji -niepomiernie wzrósł fiskalizm papieski -w 1377r papież Grzegorz XI powrócił do Rzymu -W końcu XIVw papiestwo stało się scentralizowaną monarchią(wielka schizma zachodnia) -w XVwzwołano 3 sobory: >sobór w Konstancji 1414-1418 .sobór w Bazylei 1431-1449 >sobór w Pizie -wybuch reformacji w XVIw.Jej ważniejszą przyczyną było nieprzeprowadzenie głębszych reform w Kościele. -niektóre puźnośredniowieczne koncepcje głosiły,że państwo i władza królewska to najważniejsze ramy życia społecznego i że to władca powinien stać na czele Kościoła.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta