profil

Fenole

poleca 47% 13 głosów

Fenole to związki zawierające grupę hydroksylową –OH bezpośrednio związaną z atomem węgla w pierścieniu aromatycznym.

Najprostszym przedstawicielem tej grupy jest hydroksybenzen zwany fenolem o wzorze C6H5–OH.

Hydroksybenzen

Fenol jest krystaliczną substancją stałą, bezbarwną, o charakterystycznym zapachu, słabo rozpuszczalną w zimnej wodzie. Kryształy fenolu są higroskopijne, łatwo się utleniają na powietrzu, przyjmując barwę różową. Fenol powoduje oparzenia naskórka i jest toksyczny dla organizmu ludzkiego.

poleca 53% 65 głosów

Właściwości chemiczne

Fenol otrzymuje się w reakcjach opisanych poniższymi równaniami: Można go również otrzymać podczas hydrolizy kwasów sulfonowych, zachodzącej w środowisku zasadowym w podwyższonej temperaturze: Fenol wykazuje wyraźny charakter kwasowy . W roztworze wodnym dysocjuje jak kwas, czyli odszczepia kation wodoru H + (uproszczony zapis): Fenol zaliczany jest do słabych kwasów. Kwas węglowy jako mocniejszy kwas wypiera słabszy kwas, czyli fenol z jego soli: Fenol...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta