profil

Alkohole, tiole, enole, fenole, etery

poleca 75% 4 głosy

poleca 50% 24 głosów

Alkohole

Alkohole to związki zawierające grupę funkcyjną –OH związaną z tetraedrycznym atomem węgla.

poleca 46% 24 głosów

Tiole

Tiole to związki organiczne zawierające w cząsteczce jako grupę funkcyjną –SH zwaną tiolową.

poleca 78% 22 głosów

Enole

Enole alifatyczne to związki, w cząsteczkach których grupa –OH połączona jest bezpośrednio z atomem węgla, mającym walencyjne orbitale atomowe w stanie hybrydyzacji sp 2 .

poleca 47% 13 głosów

Fenole

Fenole to związki zawierające grupę hydroksylową –OH bezpośrednio związaną z atomem węgla w pierścieniu aromatycznym. Najprostszym przedstawicielem tej grupy jest hydroksybenzen zwany fenolem o wzorze C 6 H 5 –OH. Fenol jest krystaliczną substancją stałą, bezbarwną, o charakterystycznym zapachu, słabo rozpuszczalną w zimnej wodzie. Kryształy fenolu są higroskopijne, łatwo się utleniają na powietrzu, przyjmując barwę różową. Fenol powoduje oparzenia naskórka i jest toksyczny dla...

poleca 34% 21 głosów

Etery

Etery to związki o ogólnym wzorze: R1--O--R2 R1 i R2 oznaczają dowolne węglowodorowe grupy alkilowe lub/i arylowe.

poleca 20% 5 głosów

Podsumowanie

wzór ogólny wybrane właściwości alkohol R–OH Związki aktywne chemicznie: wchodzą w reakcje z metalami aktywnymi, halogenowodorami; biorą udział w reakcjach eliminacji wody, utleniania do aldehydów lub ketonów, jak również do kwasów karboksylowych, reakcjach estryfikacji. Otrzymywanie: z halogenków alkilowych, przez redukcję aldehydów i ketonów, utlenianie alkenów lub w wyniku fermentacji alkoholowej (etanol). enol R–CH=CH–OH...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści