profil

Turystyka

poleca 83% 712 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TURYSTYKA


Turystyką nazywamy wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania, podjęty w celu wypoczynkowym, poznawczym lub innym, trwającym nie dłużej niż rok bez przerwy. Turystyka może też przybrać formę czynnego wypoczynku. Głównym celem turystyki nie może być praca zarobkowa.

Podział turystyki ze względu na:

1.Zasięg przestrzenny:
krajowa
międzynarodowa
lokalna
przygraniczna
międzykontynentalna

2.Cel podróży:
wypoczynkowa (urlopowa) – wypoczynek jest jednym z najczęstszych motywów wyjazdów urlopowych i weekendowych, szczególnie dla rodzin. Turyści wybierają regiony położone nad wodą, o pięknym krajobrazie, czystym środowisku i odpowiednich warunkach klimatycznych. Szczególnie cenione są tereny nadmorskie o ciepłym klimacie.
poznawcza (krajoznawcza) – to taki typ turystyki, którego celem jest zdobycie wiadomości o danym kraju. Krajoznawstwo dzieli się na bierne (wiedza jest nam przekazywana) i czynne (sami ponosimy wysiłek, aby wiedzę zdobyć).
biznesowa (handlowa) – to rodzaj turystyki powiązany z wyjazdami o charakterze biznesowym, charakteryzuje się wysoką specjalizacją i dochodowością. W jej ramach znajdują się: spotkania grupowe, konferencje; podróże motywacyjne, grupowe, rodzinne; wystawy, targi dla branży lub klienta; turystyka korporacyjna.
kongresowa (konferencyjna) – w przypadku tej turystyki mamy do czynienia z nietypową dystrybucją - firmy zajmujące się tym rodzajem podróży same docierają do potencjalnych klientów. Ten rodzaj charakteryzuje też wysoka dochodowość i specjalizacja. Korzyści płynące z turystyki kongresowej to: wkład do zrównoważonego bilansu płatniczego; stymulacja usług turystycznych, np. transportowych, hotelarskich czy gastronomicznych; dodatkowe miejsca pracy; rozwój infrastruktury; wpływ na budżet.
zdrowotna (lecznicza, uzdrowiskowa) – musi odbywać się w miejscu przyjaznym środowisku przyrodniczym i społecznym, gdzie występują wody mineralne, termalne i korzystny mikroklimat.
pielgrzymkowa (religijna) – jej celem jest odwiedzanie miejsc kultu religijnego. Formy turystyki religijnej to: turystyka pielgrzymkowa, wędrówka do świętego miejsca; masowy wyjazd do sanktuarium; odwiedzanie ważnych ośrodków religijnych w ramach wyjazdu turystycznego. Nie każdy wyjazd religijny jest turystyką - tylko jeśli jest on dobrowolny, gdy nie ma nakazu odwiedzania miejsc świętych, jak to jest w przypadku Mekki.
naukowa – zwiedzanie miast, odwiedzanie miejsc (miast) ważnych kulturowo; często w połączeniu z wycieczkami po muzeach, wystawach, teatrach, itp., także odwiedzanie miejsc związanych z postaciami fikcyjnymi z literatury i filmu itp.
ekologiczna – turyści ekologiczni wypoczywają oraz poznają środowisko regionów, z których przybywają. Starają się – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – nie powodować w nim negatywnych następstw przyrodniczych i społecznych. Zwiedzają najczęściej parki narodowe i rezerwaty przyrody.
rozrywkowa – jest wyjazdem w celu rozrywki. Biura podróży często organizują podróże do parków rozrywki.
sportowa
oświatowa
rodzinna (towarzyska)

3.Czas podróży:
krótkoterminowa – np. weekendowa
średnioterminowa – np. wczasy
długoterminowa – np. wielomiesięczna podróż

4.Okres wyjazdu:
weekendowa
świąteczna
wakacyjna (sezonowa) – letnia lub zimowa
całoroczna

5.Środki transportu:
piesza
rowerowa
samochodowa
autokarowa
wodna (kajakowa, jachtowa, promowa lub pasażerska)
lotnicza

6.Sposób organizacji:
indywidualna
zbiorowa

7.Stopień aktywności turystów:
aktywna (np. piesza, rowerowa)
pasywna (wypoczynkowa)Zabytki i budownictwa zaliczane do czołowych atrakcji turystycznych na świecie:
Polska – Kościół Mariacki w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Malborku.
Anglia – Mur Hardiana, Zamek na Windsorze
Grecja – Panteon i Akropol, Klasztory Meteora
Francja – Pant du Gard, Katedra w Chartres, Wieża Eiffla, Centrum Pompidou, Katedra Notre Dame.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty