profil

Handel i turystyka.

poleca 89% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bardzo często korzystamy z usług handlowych. Dzięki nim produkty, wytworzone przez przemysł lub rolnictwo trafiają do konsumenta. Duże sieci handlowe zwykle zaopatrzają się w towar bezpośrednio u producentów. Znaczna część sklepów korzysta jednak z pośrednictwa hurtowni lub giełdy towarowej. Cena uzyskiwana przez producenta za dany artykuł bywa znacznie niższa od tej, którą płacimy w sklepie. Ta różnica to marża, czyli część ceny stanowiąca zysk placówek handlowych i pokrywająca koszty ich działalności. Na ceny produktów wpływają też różnego rodzaju podatki, a zwłaszcza opłaty akcyzowe. W żadnym państwie produkcja nie jest na tyle rozwinięta, aby zaspokajać wszystkie potrzeby ludności i gospodarki. Nie ma więc kraju samowystarczalnego. Dlatego bardzo duże znaczenie ma handel zagraniczny. Polega on na obrocie towarami z innymi państwami. Sprowadzanie produktów z zagranicy nazywamy importem, natomiast wywóz i sprzedaż towarów do innego kraju-eksportem. Dzięki międzynarodowej wymianie handlowej zwiększa się asortyment dóbr oferowanych na rynku krajowym. Jest ona również źródłem dochodów państwa i pobudza jego rozwój gospodarczy. Biorąc pod uwagę wielkość naszego kraju, wartość polskich obrotów handlowych jest niewielka. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zanotowano w Polsce znaczny wzrost zarówno importu jak i eksportu. Różnica między wartością importu a eksportu stanowi saldo bilansu handlu zagranicznego. W Polsce od wielu lat jest ono ujemne. Oznacza to, że wartość zagranicznych towarów sprowadzanych do kraju jest wyższa niż wartość polskich produktów sprzedawanych za granicą. Jest to zjawisko niekorzystne, powodujące odpływ pieniędzy z naszego kraju. Współcześnie głównymi partnerami handlowymi naszego kraju są : Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy i Francja. Wśród towarów importowanych do Polski dominują: maszyny, samochody, urządzenia wytwarzane przez przemysł high-tech, ropa naftowa, gaz ziemny, produkty naftowe oraz tworzywa sztuczne. Ponadto importuje się także odzież, obuwie i owoce. Natomiast do najważniejszych polskich artykułów eksportowych należą: samochody osobowe, silniki spalinowe i ich części, sprzęt AGD, meble, drewno ,papier oraz szkło. Turystyka obejmuje różne formy spędzania czasu wolnego z dala od miejsca zamieszkania. Zaliczają się do niej wyjazdy w celu wypoczynkowym, poznawczym, rozrywkowym, rekreacyjnym, leczniczym oraz religijnym. Turystykę dzieli się na między innymi na wycieczkową oraz pobytową. Turystyka wycieczkowa polega na podróżowaniu po danym regionie oraz zwiedzaniu interesujących miejsc. Natomiast turystyka pobytowa to wypoczynek w jednym miejscu. Szczególną formą spędzania wolnego czasu jest turystyka kwalifikowana. Zalicza się do niej między innymi żeglarstwo, narciarstwo czy nurkowanie. Uprawianie tego rodzaju turystyki wymaga dobrej kondycji i określonych umiejętności. Turystyka, będąca działem usług, bierze udział w tworzeniu dochodu narodowego. W 2008 roku Polskę odwiedziło 13 mln turystów, a wpływy z turystyki przekroczyły 11 mld dolarów. Jest to wartość wyższa niż ta którą osiągają nasi południowi czy wschodni sąsiedzi, ale dużo niż na przykład w krajach śródziemnomorskich. Duże znaczenie dla rozwoju turystyki ma infrastruktura turystyczna. Obejmuje ona bazę noclegową, gastronomiczną, komunikację, wyciągi narciarskie oraz wyposażenie sprzętu. W Polsce infrastruktura turystyczna jest niedostatecznie rozwinięta. Do budowy nowych obiektów i poprawy jakości świadczonych usług potrzebne są jednak inwestycje.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty